Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Emyr James

15 Mai, 2020

Gwneud Marc 40 – Talu Dyled

gan Emyr James

40 – Talu Dyled Marc 12:13-17 Anfonwyd ato rai o’r Phariseaid ac o’r Herodianiaid i’w faglu ar air. Daethant, ac meddent wrtho, “Athro, gwyddom dy fod yn ddiffuant, ac na waeth gennyt am neb; yr wyt yn ddi-dderbyn-wyneb, ac yn dysgu ffordd Duw yn gwbl ddiffuant. A yw’n gyfreithlon talu treth i Gesar, ai nid…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2020

Gwneud Marc 39 – Colli Etifeddiaeth

gan Emyr James

39 – Colli Etifeddiaeth Marc 12:1-12 Dechreuodd lefaru wrthynt ar ddamhegion. “Fe blannodd rhywun winllan, a chododd glawdd o’i hamgylch, a chloddio cafn i’r gwinwryf, ac adeiladu tŵr. Gosododd hi i denantiaid, ac aeth oddi cartref. Pan ddaeth yn amser, anfonodd was at y tenantiaid i dderbyn ganddynt gyfran o ffrwyth y winllan. Daliasant hwythau…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2020

Gwneud Marc 38 – Amser Heb Ddod

gan Emyr James

Gwneud Marc 38 – Amser Heb Ddod Marc 11:27-33 Daethant drachefn i Jerwsalem. Ac wrth ei fod yn cerdded yn y deml, dyma’r prif offeiriaid a’r ysgrifenyddion a’r henuriaid yn dod ato, ac meddent wrtho, “Trwy ba awdurdod yr wyt ti’n gwneud y pethau hyn? Pwy roddodd i ti’r awdurdod hwn i wneud y pethau…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2020

Gwneud Marc 37 – Diffyg Ffrwyth

gan Emyr James

37 – Diffyg Ffrwyth Marc 11:12-26 Trannoeth, wedi iddynt ddod allan o Fethania, daeth chwant bwyd arno. A phan welodd o bell ffigysbren ac arno ddail, aeth i edrych tybed a gâi rywbeth arno. A phan ddaeth ato ni chafodd ddim ond dail, oblegid nid oedd yn dymor ffigys. Dywedodd wrtho, “Peidied neb â bwyta…

Darllen ymlaen
14 Mai, 2020

Gwneud Marc 36 – Croesawu’r Brenin

gan Emyr James

36 – Croesawu’r Brenin Marc 11:1-11 Pan ddaethant yn agos i Jerwsalem, at Bethffage a Bethania, ger Mynydd yr Olewydd, anfonodd ddau o’i ddisgyblion, ac meddai wrthynt, “Ewch i’r pentref sydd gyferbyn â chwi, ac yn syth wrth ichwi fynd i mewn iddo, cewch ebol wedi ei rwymo, un nad oes neb wedi bod ar…

Darllen ymlaen
13 Mai, 2020

Gwneud Marc 35 – Galw ar Iesu

gan Emyr James

35 – Galw ar Iesu Marc 10:46-52 Daethant i Jericho. Ac fel yr oedd yn mynd allan o Jericho gyda’i ddisgyblion a chryn dyrfa, yr oedd mab Timeus, Bartimeus, cardotyn dall, yn eistedd ar fin y ffordd. A phan glywodd mai Iesu o Nasareth ydoedd, dechreuodd weiddi a dweud, “Iesu, Fab Dafydd, trugarha wrthyf.” Ac…

Darllen ymlaen
12 Mai, 2020

Gwneud Marc 34 – Gostyngeiddrwydd a Balchder (2)

gan Emyr James

34 – Gostyngeiddrwydd a Balchder (2) Marc 10:32-45 Yr oeddent ar y ffordd yn mynd i fyny i Jerwsalem, ac Iesu’n mynd o’u blaen. Yr oedd arswyd arnynt, ac ofn ar y rhai oedd yn canlyn. Cymerodd y Deuddeg ato drachefn a dechreuodd sôn wrthynt am yr hyn oedd i ddigwydd iddo: “Dyma ni’n mynd…

Darllen ymlaen
11 Mai, 2020

Gwneud Marc 33 – Aberth a Gwobr

gan Emyr James

33 – Aberth a Gwobr Marc 10:17-31 Wrth iddo fynd i’w daith, rhedodd rhyw ddyn ato a phenlinio o’i flaen a gofyn iddo, “Athro da, beth a wnaf i etifeddu bywyd tragwyddol?” A dywedodd Iesu wrtho, “Pam yr wyt yn fy ngalw i yn dda? Nid oes neb da ond un, sef Duw. Gwyddost y…

Darllen ymlaen
6 Mai, 2020

Gwneud Marc 32 – Croesawu Plant

gan Emyr James

32 – Croesawu Plant Marc 10:13-16 Yr oeddent yn dod â phlant ato, iddo gyffwrdd â hwy. Ceryddodd y disgyblion hwy, ond pan welodd Iesu hyn aeth yn ddig, a dywedodd wrthynt, “Gadewch i’r plant ddod ataf fi; peidiwch â’u rhwystro, oherwydd i rai fel hwy y mae teyrnas Dduw yn perthyn. Yn wir, rwy’n…

Darllen ymlaen
6 Mai, 2020

Gwneud Marc 31 – Difrifoldeb Priodas

gan Emyr James

31 – Difrifoldeb Priodas Marc 10:1-12 Cychwynnodd oddi yno a daeth i diriogaeth Jwdea a’r tu hwnt i’r Iorddonen. Daeth tyrfaoedd ynghyd ato drachefn, a thrachefn yn ôl ei arfer dechreuodd eu dysgu. A daeth Phariseaid ato a gofyn iddo a oedd yn gyfreithlon i ŵr ysgaru ei wraig; rhoi prawf arno yr oeddent. Atebodd…

Darllen ymlaen