Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Emyr James

29 Mai, 2020

Gwneud Marc 50 – Bradychu a Gadael

gan Emyr James

50 – Bradychu a Gadael Marc 14:43-52 Ac yna, tra oedd yn dal i siarad, dyma Jwdas, un o’r Deuddeg, yn cyrraedd, a chydag ef dyrfa yn dwyn cleddyfau a phastynau, wedi eu hanfon gan y prif offeiriaid a’r ysgrifenyddion a’r henuriaid. Yr oedd ei fradychwr wedi rhoi arwydd iddynt gan ddweud, “Yr un a…

Darllen ymlaen
29 Mai, 2020

Gwneud Marc 49 – Profion yn dod

gan Emyr James

49 – Profion yn dod Marc 14:27-42 A dywedodd Iesu wrthynt, “Fe ddaw cwymp i bob un ohonoch. Oherwydd y mae’n ysgrifenedig : ‘Trawaf y bugail, a gwasgerir y defaid.’ Ond wedi i mi gael fy nghyfodi af o’ch blaen chwi i Galilea.” Meddai Pedr wrtho, “Er iddynt gwympo bob un, ni wnaf fi.” Ac…

Darllen ymlaen
28 Mai, 2020

Gwneud Marc 48 – Dathlu’r Pasg

gan Emyr James

48 – Dathlu’r Pasg Marc 14:12-26 Ar ddydd cyntaf gŵyl y Bara Croyw, pan leddid oen y Pasg, dywedodd ei ddisgyblion wrtho, “I ble yr wyt ti am inni fynd i baratoi i ti, i fwyta gwledd y Pasg?” Ac anfonodd ddau o’i ddisgyblion, ac meddai wrthynt, “Ewch i’r ddinas, ac fe ddaw dyn i’ch…

Darllen ymlaen
27 Mai, 2020

Gwneud Marc 47 – Haelioni ac Ariangarwch

gan Emyr James

47 – Haelioni ac Ariangarwch Marc 14:1-11 Yr oedd y Pasg a gŵyl y Bara Croyw ymhen deuddydd. Ac yr oedd y prif offeiriaid a’r ysgrifenyddion yn ceisio modd i’w ddal trwy ddichell, a’i ladd. Oherwydd dweud yr oeddent, “Nid yn ystod yr ŵyl, rhag bod cynnwrf ymhlith y bobl.” A phan oedd ef ym…

Darllen ymlaen
26 Mai, 2020

Gwneud Marc 46 – Diwedd Amser

gan Emyr James

46 – Diwedd Amser Marc 13:24-37 “Ond yn y dyddiau hynny, ar ôl y gorthrymder hwnnw, ‘Tywyllir yr haul, ni rydd y lloer ei llewyrch, syrth y sêr o’r nef, ac ysgydwir y nerthoedd sydd yn y nefoedd.’ A’r pryd hwnnw gwelant Fab y Dyn yn dyfod yn y cymylau gyda nerth mawr a gogoniant….

Darllen ymlaen
20 Mai, 2020

Gwneud Marc 45 – Dinistr y Deml

gan Emyr James

45 – Dinistr y Deml Marc 13:1-23 Wrth iddo fynd allan o’r deml, dyma un o’i ddisgyblion yn dweud wrtho, “Edrych, Athro, y fath feini enfawr a’r fath adeiladau gwych!” A dywedodd Iesu wrtho, “A weli di’r adeiladau mawr yma? Ni adewir yma faen ar faen; ni bydd yr un heb ei fwrw i lawr.” Fel…

Darllen ymlaen
20 Mai, 2020

Gwneud Marc 44 – Rhagrith a Rhoi

gan Emyr James

44 – Rhagrith a Rhoi Marc 12:38-44 Ac wrth eu dysgu, meddai, “Ymogelwch rhag yr ysgrifenyddion sy’n hoffi rhodianna mewn gwisgoedd llaes, a chael cyfarchiadau yn y marchnadoedd, a’r prif gadeiriau yn y synagogau, a’r seddau anrhydedd mewn gwleddoedd. Dyma’r rhai sy’n difa cartrefi gwragedd gweddwon, ac mewn rhagrith yn gweddïo’n faith; fe dderbyn y…

Darllen ymlaen
20 Mai, 2020

Gwneud Marc 43 – Mab Dafydd

gan Emyr James

43 – Mab Dafydd Marc 12:35-37 Wrth ddysgu yn y deml dywedodd Iesu, “Sut y mae’r ysgrifenyddion yn gallu dweud bod y Meseia yn Fab Dafydd? Dywedodd Dafydd ei hun, trwy’r Ysbryd Glân: ‘Dywedodd yr Arglwydd wrth fy Arglwydd i, “Eistedd ar fy neheulaw nes imi osod dy elynion dan dy draed.”‘ Y mae Dafydd…

Darllen ymlaen
20 Mai, 2020

Gwneud Marc 42 – Gwir Addoliad

gan Emyr James

42 – Gwir Addoliad Marc 12:28-34 Daeth un o’r ysgrifenyddion ato, wedi eu clywed yn dadlau, ac yn gweld ei fod wedi eu hateb yn dda, a gofynnodd iddo, “Prun yw’r gorchymyn cyntaf o’r cwbl?” Atebodd Iesu, “Y cyntaf yw, ‘Gwrando, O Israel, yr Arglwydd ein Duw yw’r unig Arglwydd, a châr yr Arglwydd dy…

Darllen ymlaen
20 Mai, 2020

Gwneud Marc 41 – Yr Atgyfodiad

gan Emyr James

41 – Yr Atgyfodiad Marc 12:18-27 Daeth ato Sadwceaid, y bobl sy’n dweud nad oes dim atgyfodiad, a dechreusant ei holi. “Athro,” meddent, “ysgrifennodd Moses ar ein cyfer, ‘Os bydd rhywun farw, a gadael gwraig, ond heb adael plentyn, y mae ei frawd i gymryd y wraig ac i godi plant i’w frawd.’ Yr oedd…

Darllen ymlaen