Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Emyr James

Wyt ti wedi cael dy aileni?
25 Ebr, 2022

Wyt ti wedi cael dy aileni?

gan Emyr James

Wyt ti wedi cael dy aileni? Emyr James   Cwestiwn rhyfedd, efallai, ond cwestiwn pwysig. Wrth i Iesu drafod gydag athro Iddewig nodedig o’r enw Nicodemus, rydyn ni’n darllen y geiriau canlynol: Atebodd Iesu ef: ‘Yn wir, yn wir, rwy’n dweud wrthyt, oni chaiff rhywun ei eni o’r newydd ni all weld teyrnas Dduw.’ Meddai…

Darllen ymlaen
10 Awst, 2021

Darllen Effesiaid

gan Emyr James

Awdur – Emyr James Tudalen – 112 Maint 210×148 Clawr meddal lliw llawn Yn y llyfr yma, sy’n dilyn y gyfrol boblogaidd ‘Gwneud Marc’, mae Emyr James yn mynd a ni yn ddyfnach i lythr Paul at yr Effesiaid yn y Beibl. Mae’n rhannu’r llythr yn 50 astudiaeth gan esbonio’r cynnwys a’n herio i feddwl…

Darllen ymlaen
19 Awst, 2020

Llwybrau Dydd Mercher

gan Emyr James

Darllen ymlaen
18 Awst, 2020

Llwybrau Dydd Mawrth

gan Emyr James

Darllen ymlaen
18 Awst, 2020

Llwybrau – Dydd Llun

gan Emyr James

Darllen ymlaen
1 Meh, 2020

Gwneud Marc 55 – Atgyfodiad Gogoneddus

gan Emyr James

55 – Atgyfodiad Gogoneddus Marc 15:42-16:8 Yr oedd hi eisoes yn hwyr, a chan ei bod yn ddydd Paratoad, hynny yw, y dydd cyn y Saboth,  daeth Joseff o Arimathea, cynghorwr uchel ei barch a oedd yntau’n disgwyl am deyrnas Dduw, a mentrodd fynd i mewn at Pilat a gofyn am gorff Iesu. Rhyfeddodd Pilat ei…

Darllen ymlaen
1 Meh, 2020

Gwneud Marc 54 – Dioddefiadau Crist

gan Emyr James

54 – Dioddefiadau Crist Marc 15:33-41 A phan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad hyd dri o’r gloch y prynhawn. Ac am dri o’r gloch gwaeddodd Iesu â llef uchel, “Eloï, Eloï, lema sabachthani”, hynny yw, o’i gyfieithu, “Fy Nuw, fy Nuw, pam yr wyt wedi fy ngadael?” O glywed hyn,…

Darllen ymlaen
1 Meh, 2020

Gwneud Marc 53 – Y Brenin ar Groes

gan Emyr James

53 – Y Brenin ar Groes Marc 15:16-32 Aeth y milwyr ag ef ymaith i mewn i’r cyntedd, hynny yw, i’r Praetoriwm, a galw ynghyd yr holl fintai. A gwisgasant ef â phorffor, a phlethu coron ddrain a’i gosod am ei ben. A dechreusant ei gyfarch: “Henffych well, Frenin yr Iddewon!” Curasant ei ben â gwialen, a phoeri…

Darllen ymlaen
1 Meh, 2020

Gwneud Marc 52 – Y Dieuog a’r Euog

gan Emyr James

52 – Y Dieuog a’r Euog Marc 15:1-15 Cyn gynted ag y daeth hi’n ddydd, ymgynghorodd y prif offeiriaid â’r henuriaid a’r ysgrifenyddion a’r holl Sanhedrin; yna rhwymasant Iesu a mynd ag ef ymaith a’i drosglwyddo i Pilat. Holodd Pilat ef: “Ai ti yw Brenin yr Iddewon?” Atebodd yntau ef: “Ti sy’n dweud hynny.” Ac…

Darllen ymlaen
1 Meh, 2020

Gwneud Marc 51 – Dewrder a Llwfrdra

gan Emyr James

51 – Dewrder a Llwfrdra Marc 14:53-72 Aethant â Iesu ymaith at yr archoffeiriad, a daeth y prif offeiriaid oll a’r henuriaid a’r ysgrifenyddion ynghyd. Canlynodd Pedr ef o hirbell, bob cam i mewn i gyntedd yr archoffeiriad, ac yr oedd yn eistedd gyda’r gwasanaethwyr, yn ymdwymo wrth y tân. Yr oedd y prif offeiriaid a’r…

Darllen ymlaen