Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Elin Bryn

Hiraeth
26 Ebr, 2022

Hiraeth

gan Elin Bryn

Hiraeth Elin Bryn   Creaduriaid hiraethus ydym ni fel Cymry on’de? Rydyn ni mor hiraethus nes ein bod wedi bathu’r gair unigryw hwn, hiraeth, i gyfleu’r teimlad! Mae’n deimlad sydd bron yn greiddiol i’n cenedl. Rydyn ni’n ei deimlo i’r byw, on’dydyn? Mae hiraeth yn ‘torri ‘nghalon…’ chwedl yr hen gân. Mae hiraeth yn deillio…

Darllen ymlaen
28 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Mai 2020

gan Elin Bryn

Os yw Ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn cartrefu ynoch, bydd yr hwn a gyfododd Grist oddi wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd hefyd i’ch cyrff marwol chwi, trwy ei Ysbryd, sy’n ymgartrefu ynoch chwi. Rhufeiniaid 8:11 Neithiwr daeth ryw awydd arnaf i fynd at y piano i weld…

Darllen ymlaen
6 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 6 Mai 2020

gan Elin Bryn

Dywedodd Pedr, “Arian ac aur nid oes gennyf; ond yr hyn sydd gennyf, hynny yr wyf yn ei roi iti; yn enw Iesu Grist o Nasareth, cod a cherdda.” Actau 3:6   Sut ydych chi’n teimlo erbyn hyn? Ydy’r ‘lock-down’ wedi dod yn norm i chi? Ydy cadw dwy fetr o bellter yn dod yn…

Darllen ymlaen