Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Eleri Trythall

Hanes y gwaith gan Eleri Trythall (gweithiwr Trobwynt)
11 Rhag, 2019

Hanes y gwaith gan Eleri Trythall (gweithiwr Trobwynt)

gan Eleri Trythall

Cefndir Yn 2018 roeddwn i newydd orfod gadael y brifysgol yn Llundain gan fy mod wedi cael diagnosis iselder. Dechreuais weddïo am arweiniad gan Dduw ynglŷn â beth i’w wneud nesaf. Arweiniodd Duw fi i geisio am swydd hefo elusen Trobwynt. Dechreuais weithio i Trobwynt ym Medi 2018. Roedd y swydd yn un hollol newydd,…

Darllen ymlaen