Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Dewi Alter

Adolygaid o ‘Pray Big’ gan Alistair Begg
22 Ebr, 2022

Adolygaid o ‘Pray Big’ gan Alistair Begg

gan Dewi Alter

Gweddïo Grymus Alistair Begg, Pray Big, The Good Book Company, 2019 adolygwyd gan Dewi Alter   Un o nodweddion amlycaf bywyd y Cristion yw gweddi. Dywed Thomas Charles mewn cofnod sylweddol yn y Geiriadur Ysgrythyrol: ‘Gweddi, weithiau, a arwydda holl addoliad Duw; ond gweddi, yn yr ystyr briodol ohoni, yw tywallt ein calonnau ger bron…

Darllen ymlaen
Drych yr Amseroedd  gan Robert Jones, Rhos-lan
22 Ebr, 2022

Drych yr Amseroedd gan Robert Jones, Rhos-lan

gan Dewi Alter

Drych yr Amseroedd gan Robert Jones, Rhos-lan Dewi Alter   Dwy ganrif yn ôl, yn 1820, cyhoeddwyd Drych yr Amseroedd gan Robert Jones (1745-1829) o Ros-lan, Cricieth. Dyma lyfr hanes sy’n cloriannu twf y Methodistiaid Calfinaidd yng Ngwynedd, hen ffordd o gyfeirio at ogledd Cymru. Er mai’r ffocws yw ei enwad ef, mae’n gosod hanes…

Darllen ymlaen
Adolygaid: Golau trwy Gwmwl, John Emyr
21 Ebr, 2022

Adolygaid: Golau trwy Gwmwl, John Emyr

gan Dewi Alter

Straeon Byrion Golau trwy Gwmwl gan John Emyr (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 2019) Adolygiad Dewi Alter Mae John Emyr yn enw cyfarwydd i nifer o ddarllenwyr y Cylchgrawn Efengylaidd, ar hyd y blynyddoedd mae wedi gwneud nifer o gyfraniadau. Yn ddiweddar mae wedi ennill nifer o wobrau llenyddol fel y Gadair yn Eisteddfod Bont yn…

Darllen ymlaen
Efengylu fel Alltudion
14 Ebr, 2022

Efengylu fel Alltudion

gan Dewi Alter

Efengylu fel Alltudion Dewi Alter Wrth i Gristnogaeth gael ei gwthio i’r cyrion, ac i’n credoau gael eu gwawdio’n gyhoeddus a phopeth yn awgrymu na fydd pethau’n newid er gwell, gall y Cristion deimlo fel person alltud. Nid yw’r cysyniad o fod yn alltud yn estron yn hanes Cristnogaeth yng Nghymru. Er enghraifft, dywed yr…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Morgan Llwyd yr Efengylydd

gan Dewi Alter

Eleni rydym yn nodi 400 mlynedd ers geni y Piwritan enwog o Wynedd, Morgan Llwyd (1619-59). Cafodd ei eni yng Nghynfal-fawr yn sir Feirionnydd i deulu uchelwrol. Yn fab i fardd amatur, cafodd ei fagu mewn bro gyfoethog ei chysylltiad â’r traddodiad llenyddol Cymraeg, er enghraifft rhwng 1574 a 1623 bu Edmwnd Prys, y Dyneiddiwr,…

Darllen ymlaen
24 Mai, 2019

HOLI DEWI ALTER

gan Dewi Alter

Wnei di ddweud rhywbeth wrthym ni am dy gefndir? Cefais fy ngeni yn Ysbyty Glowyr Caerffili, ond erbyn i mi gyrraedd oed ysgol roeddwn yn byw yng Nghastell-nedd, ac yno y bûm i nes i fi ddod i’r Brifysgol yng Nghaerdydd. Pan ro’n i’n ifanc, yn fuan ar ôl symud i Gastell-nedd, cafodd fy rhieni…

Darllen ymlaen