Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Dewi Alter

10 Rhag, 2019

Morgan Llwyd yr Efengylydd

gan Dewi Alter

Eleni rydym yn nodi 400 mlynedd ers geni y Piwritan enwog o Wynedd, Morgan Llwyd (1619-59). Cafodd ei eni yng Nghynfal-fawr yn sir Feirionnydd i deulu uchelwrol. Yn fab i fardd amatur, cafodd ei fagu mewn bro gyfoethog ei chysylltiad â’r traddodiad llenyddol Cymraeg, er enghraifft rhwng 1574 a 1623 bu Edmwnd Prys, y Dyneiddiwr,…

Darllen ymlaen
24 Mai, 2019

HOLI DEWI ALTER

gan Dewi Alter

Wnei di ddweud rhywbeth wrthym ni am dy gefndir? Cefais fy ngeni yn Ysbyty Glowyr Caerffili, ond erbyn i mi gyrraedd oed ysgol roeddwn yn byw yng Nghastell-nedd, ac yno y bûm i nes i fi ddod i’r Brifysgol yng Nghaerdydd. Pan ro’n i’n ifanc, yn fuan ar ôl symud i Gastell-nedd, cafodd fy rhieni…

Darllen ymlaen