Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Derrick Adams

Newydd bob bore
25 Ebr, 2022

Newydd bob bore

gan Derrick Adams

Newydd bob bore Derrick Adams   Does dim cymaint o sôn am ddyn llefrith yn ein dyddiau ni. Mae’r archfarchnadoedd wedi gosod y rhan helaeth ohonynt allan o fusnes, ond rwy’n cofio fel plentyn sut yr oedd y poteli llefrith yn cael eu gosod o’r newydd pob bore tu allan i’r drws. Yn y gaeaf…

Darllen ymlaen
21 Awst, 2021

Llawenydd Iesu ynom ni (rhan 2)

gan Derrick Adams

Darllen ymlaen
21 Awst, 2021

Llawenydd Iesu ynom ni (rhan 1)

gan Derrick Adams

Darllen ymlaen
17 Awst, 2021

Llawenydd fel ffrwyth yr Ysbryd Glân.

gan Derrick Adams

Darllen ymlaen
17 Awst, 2021

Lle llawenydd a thristwch yn y bywyd Cristnogol.

gan Derrick Adams

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

Gweddio am arweinwyr doeth

gan Derrick Adams

Angen Doethineb Mae’n siŵr mai un o’r pethau rydym yn edrych amdano mewn arweinwyr yw doethineb, ac mae Solomon yn esiampl wych. Mae Duw yn rhoi cynnig rhyfeddol iddo ar ddechrau ei deyrnasiad, ac yn hytrach na gofyn am hir oes, cyfoeth neu fuddugoliaethau milwrol, mae’n gofyn: ‘Felly rho i’th was galon ddeallus i farnu…

Darllen ymlaen
26 Rhag, 2016

Dysgu ein plant i Ddarllen y Beibl

gan Derrick Adamsgan Llio Adams

Dros y blynyddoedd rydym wedi defnyddio llawer o wahanol ffyrdd o ddarllen y Beibl wrth i’r plant dyfu i fyny. Roedd cysondeb yn anodd, yn enwedig yn ystod gwyliau ysgol, ac yn aml roedd rhaid dechrau eto ar ôl cyfnod o esgeuluso. Dyma rai o’r pethau a fu’n help i ni ar wahanol adegau. Dechrau’r…

Darllen ymlaen
6 Maw, 2012

Arolwg o’r Beibl: Llyfrau Hanes yr Hen Destament

gan Derrick Adams

Ail adran yr Hen Destament yw’r llyfrau hanes: deuddeg llyfr sy’n ymestyn o Josua hyd at Esther. Wrth astudio’r llyfrau yma cawn ein hatgoffa mai Duw rhagluniaeth yw ein Duw ni. Un sy’n ymyrryd mewn hanes ac sy’n rheoli ei holl droeon er mwyn cyflawni ei bwrpasau. Er enghraifft, gwelwn sut mae Duw yn diogelu llinach…

Darllen ymlaen
6 Maw, 2012

Gweddi’r Arglwydd

gan Derrick Adams

Effeithiwyd ar fy mywyd gweddi yn fawr gan hen weinidog a ddywedodd ei fod yn gweddïo Gweddi’r Arglwydd yn ddyddiol. Nododd fod gweddi wedi dod yn fwy ystyrlon, ac yn fwy heriol, wrth iddo ddeall y geiriau yn well a gorfod eu cymhwyso yn bersonol. Yn dilyn hyn, daeth Gweddi’r Arglwydd yn default setting i’m…

Darllen ymlaen
6 Rhag, 2011

Arolwg o’r Beibl: Llyfrau’r Gyfraith

gan Derrick Adams

Dyma grynodeb o gynnwys llyfrau’r gyfraith.  Yn y siart (gweler y rhestr neu’r PDF isod) mae’r amser yn nodi pryd yr ysgrifenwyd y llyfrau. Mae’r rhaniadau yn fras iawn i roi syniad o’r cynnwys, a phwrpas yr adnod allweddol yw nid nodi adnodau enwocaf y llyfr ond un o’r adnodau sy’n crynhoi rhai o’r prif negeseuon….

Darllen ymlaen