Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Dafydd Job

Carol Seren Bethlehem
22 Ebr, 2022

Carol Seren Bethlehem

gan Dafydd Job

Carol Seren Bethlehem Pan gefaist ti dy danio Wyddet ti, wyddet ti? A’th osod ar dy gylchdro, Wyddet ti Y rheswm am d’oleuo A’th ddanfon fyth i grwydro Drwy’r gofod dro ac eildro, Wyddet ti, wyddet ti? I wybren dyn i deithio, Wyddet ti? A deithiaist ar dy union Ato Ef, Ato Ef, Drwy’r eangderau…

Darllen ymlaen
Pandemig, Pla a Duw
20 Ebr, 2022

Pandemig, Pla a Duw

gan Dafydd Job

Pandemig, Pla a Duw Dafydd Job Go brin y byddai unrhyw un wedi sôn am bandemig cyn eleni, ond bellach mae pawb yn gwybod ei ystyr. Mae termau megis Cofid-19, hunanynysu, ymbellhau cymdeithasol a Coronofeirws i gyd yn rhai y byddwn yn cofio amdanyn nhw tra byddwn byw. Wrth i’r haint ymledu o Tsieina i…

Darllen ymlaen
Yr Ymgnawdoliad
14 Ebr, 2022

Yr Ymgnawdoliad

gan Dafydd Job

Yr Ymgnawdoliad Dafydd M Job   Mae heno uwch y mynydd Yn y nen un seren sydd Â’i golau yn datgelu Dyfodiad ein Ceidwad cu – Dyfod Duw i adfyd dyn A’i eni yn fachgennyn! Arglwydd, ai rhwydd fu rhoddi Aer y Nef i’n daear ni? I guddio’r Gair Tragwyddol Yn y gwair mewn egwan…

Darllen ymlaen
15 Awst, 2020

Cyfarfod Nos Sul Cynhadledd Bywyd 2020

gan Dafydd Jobgan Dewi Tudur

Darllen ymlaen
25 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 25 Ebrill 2020

gan Dafydd Job

Boed i chwi, sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi i amgyffred ynghyd â’r holl saint beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw, er ei fod uwchlaw gwybodaeth. Effesiaid 3:18-19   Ydech chi wedi cael trafferth cael gafael ar rywbeth…

Darllen ymlaen
26 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 26 Mawrth 2020

gan Dafydd Job

Fel y dyhea ewig am ddyfroedd rhedegog, felly y dyhea fy enaid amdanat ti, O Dduw. Y mae fy enaid yn sychedu am Dduw, am y Duw byw; pa bryd y dof ac ymddangos ger ei fron? Salm 42:1-2   Dau ymadrodd sydd wedi gwthio eu hunain i’n hymwybyddiaeth yn ystod yr wythnosau hyn yw…

Darllen ymlaen
27 Medi, 2017

Dwg fi fynydd yr Olewydd

gan Dafydd Job

Dwg fi i Fynydd yr Olewydd Lle mae ‘Ngheidwad yn yr ardd; Chwŷs fel dafnau gwaed yn disgyn Hyd ei ruddiau hardd. Beth yw’r ymdrech sy’n ei enaid? Pam bod hwn sy’n Frenin Nef  gofidiau dwys hyd angau Yn ei galon Ef? Cwpan sydd o’i flaen i’w yfed – Cwpan chwerw angau loes; Tâl…

Darllen ymlaen
27 Medi, 2017

Y Gân Newydd

gan Dafydd Job

Mae iaith yn fwy na geiriau, a thôn yn fwy na nodau. Wrth i Dduw symud mewn diwygiad neu adfywiad does dim syndod bod rhai wedi eu hysgogi i ysgrifennu emynau o addoliad, emynau sydd yn dysgu ac annog pobl Dduw i ymhyfrydu Ynddo. Dyma ofyn i Dafydd Job am ei syniadau ef am ysgrifennu…

Darllen ymlaen
9 Maw, 2017

Darganfod Cristnogaeth Cyflwyniad PowerPoint Wythnos 4

gan Dafydd Job

Darllen ymlaen
3 Meh, 2014

Duw a’n Dioddefaint

gan Dafydd Job

Union gan mlynedd yn ôl i eleni, ar 28 Gorffennaf, dechreuodd y Rhyfel Byd Cyntaf. Rhyfel oedd hwn i roi diwedd ar bob rhyfel, oherwydd credai pobl fod dynion yn gallu gwella’r byd. Wrth gwrs, gwyddom nad felly y bu hi. Nodwedd o’r ugeinfed ganrif oedd ei bod yn llawn rhyfeloedd, a gwelwyd parhau’r un…

Darllen ymlaen