Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Carwyn Graves

Gwirfoddolwyr i ddigido’r Beibl
22 Ebr, 2022

Gwirfoddolwyr i ddigido’r Beibl

gan Carwyn Graves

Gwirfoddolwyr i ddigido’r Beibl Carwyn Graves   Mae tair asiantaeth cyfieithu’r Beibl wedi ymuno i sicrhau bod y Beibl ar gael yn ehangach mewn cannoedd o ieithoedd ychwanegol drwy brosiect digido uchelgeisiol. Mae MissionAssist, Cymdeithas y Beibl a Wycliffe: Cyfieithwyr y Beibl yn apelio am wirfoddolwyr i ddigido cyfieithiadau o’r Ysgrythur fel y gellir eu…

Darllen ymlaen
Newid yr Hinsawdd a’r Efengyl
21 Ebr, 2022

Newid yr Hinsawdd a’r Efengyl

gan Carwyn Graves

Newid yr Hinsawdd a’r Efengyl Carwyn Graves Y newid yn yr hinsawdd yn 2020 Ces i sgwrs yn ddiweddar â Peter Harris, sylfaenydd yr elusen efengylaidd ryngwladol ‘A Rocha’, sy’n gweithio ym maes cadwraeth a’r amgylchedd – fis yn unig cyn i’w wraig Miranda gael ei lladd mewn damwain car erchyll. Wedi hanner ymddeol, mae’n…

Darllen ymlaen
Cenhadaeth a’r Ymgnawdoliad
14 Ebr, 2022

Cenhadaeth a’r Ymgnawdoliad

gan Carwyn Graves

Cenhadaeth a’r Ymgnawdoliad Carwyn Graves Oes cysylltiad rhwng yr ymgnawdoliad a chenhadaeth? Ydy’r ffaith i’r Gair ddod yn gnawd olygu y dylem fynd ynghylch ein gorchwyl o dystio i’r byd mewn ffordd arbennig? Neu ydy ein cymhelliant i rannu’r newyddion da yn deillio’n llwyr o rannau eraill o’n ffydd? Bu trafod a dadlau brwd ymhlith…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Plannu’r efengyl ym mhridd Madagascar

gan Carwyn Graves

Yn 2018 bu peth ymdrech i ddathlu’r ffaith ei bod yn ddau can mlynedd ers i genhadon o Gymru gyrraedd Madagascar a dechrau gwaith yno. David Jones a David Griffiths yw’r enwocaf o blith rhestr o ddyrnaid o genhadon blaengar o Gymru a fu’n hau had yr efengyl yn y wlad honno yn ystod y…

Darllen ymlaen
25 Chw, 2019

Ymgynghoriad ar ‘Y Beibl i’r dyfodol’

gan Carwyn Graves

Daeth rhyw hanner cant o Gristnogion ynghyd yn Aberystwyth ar 11 Medi er mwyn trafod y cwestiwn: ‘Sut gallwn ni sicrhau Beibl Cymraeg safonol, cywir a dealladwy ar gyfer y dyfodol?’ Cwestiwn mawr, wrth gwrs, ac nid ar chwarae bach y mae mynd i’r afael â’r fath gwestiwn. Bwriad y diwrnod felly oedd ceisio llunio…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2018

Grym a nerth y Gair

gan Carwyn Graves

Mae Duw yn gweithio ar draws y byd trwy gyfieithu’r Beibl Ewyllys Duw yw bod pobl o bob cenedl, iaith a llwyth yn ei addoli. Ond heb y Beibl yn eu hieithoedd eu hunain, ni all Cristnogion dyfu yn y ffydd na’i rhannu yn effeithiol ag eraill. Gellir darllen hanes yr Eglwys fel hanes cyfieithu’r…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

Dod i Adnabod Carwyn a Sarah Graves

gan Carwyn Graves

Ers rhai misoedd mae Carwyn (o Gaerdydd) a Sarah Graves (o swydd Berkshire) wedi ymsefydlu ym mhentref Croesyceiliog, ger Caerfyrddin, a diwedd Medi ganed ei merch, Miriam Heulwen. Mae’r ddau’n gweithio i fudiad cenhadol Wycliffe. Diolch am gytuno i siarad â ni, beth am ddechrau gyda’ch profiad ysbrydol? Sarah: Roeddem ni’n mynd i eglwys y…

Darllen ymlaen