Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Awdur/Siaradwr:

Branwen Rhys

26 Rha, 2016

Addoliad Teuluol

gan Branwen Rhys

Mae un pwnc wedi bod ar flaen fy meddwl ers rhai misoedd bellach a hoffwn rannu’r hyn rwyf wedi bod yn myfyrio arno gyda chi. Teulu Duw yw’r Eglwys, ac rydym yn ymgynnull ar y Sul i gydaddoli ein Tad nefol. Ond, beth am addoli Duw ar ddyddiau eraill yr wythnos? A beth am ein…

Darllen ymlaen