Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Bill Hughes

7 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 7 Mai 2020

gan Bill Hughes

Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, oherwydd cânt hwy eu galw’n blant i Dduw. Mathew 5:9   Hoffwn ysgrifennu ynglŷn â’r geiriau roddodd ein Harglwydd yn ei Bregeth ar y mynydd yn Mathew 5 adnod 9 “Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, oherwydd cânt hwy eu galw’n blant i Dduw”  Beth yw ystyr hynny? Fel Cristnogion rydym…

Darllen ymlaen
1 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 1 Mai 2020

gan Bill Hughes

O Benllywydd, tydi a wnaeth y nef a’r ddaear a’r môr a phob peth sydd ynddynt Actau 4:24   Bore ma, hoffwn i ddweud rhywbeth am y pwnc gweddi. Yn Mhennod 4 o Lyfr yr Actau, wedi i Pedr a Ioan gael eu harestio ac yna’u rhyddhau, fe ddaethon nhw at y credinwyr eraill a…

Darllen ymlaen
29 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

Atebodd Ioan hwy: Yr wyf fi’n bedyddio a dŵr, ond y mae yn sefyll yn eich plith un nad ydych chi’n ei adnabod. Ioan 1:26   Hoffwn ysgrifennu atoch bore ma am rywbeth ddaeth i fy meddwl yn ddiweddar wrth ddarllen yr adran am eiriau Ioan Fedyddiwr ynglŷn â’n Harglwydd, fel y gweler uchod. Doedd…

Darllen ymlaen
27 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 27 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

“Am hynny y disgwyl yr Arglwydd i drugarhau wrthych.” Eseia 30:18 Hoffwn rannu rhywbeth y dois ar ei draws yn ddiweddar gyda chi wrth ddarllen pregeth gan G. H. Morrison ‘Morrison of Glasgow’ (1866-1928) o Eglwys Wellington, Glasgow – mae i’w gael yn y bregeth sy’n dwyn y teitl ‘A Doctrine of Delays’ yn nameg…

Darllen ymlaen
17 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

Os erys dagrau gyda’r hwyr, daw llawenydd yn y bore. Salm 30:5   Rydw i wedi bod yn meddwl am y gwahaniaeth mae atgyfodiad Iesu yn ei wneud i fywydau pobl. Meddyliwch am y gwahaniaeth a wnaeth yr atgyfodiad i Mair Magdalen. Mae ei hanes yn un diddorol. Mae’n amlwg bod Mair yn wraig a…

Darllen ymlaen
4 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 4 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

Ond prawf Duw o’r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Rhufeiniaid 5:8   Hoffwn i rannu rhywbeth gyda chi heddiw gan awdur o’r enw Henry Durbanville a ysgrifennodd lyfryn bychan o’r enw: “The best is yet to be.” Wrth ffrind claf, oedd yn…

Darllen ymlaen
2 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 2 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

Pan godaf gwmwl ar y ddaear bydd bwa yn ymddangos yn y cwmwl Genesis 9:14   Yn ystod y cyfnod rhyfedd yma sy wedi dod i’n rhan, bydd llawer o bobl yn colli anwyliaid. Nid yw’r llwybr allan o boen a cholled yn hawdd nac yn fyr i’r rhai hynny sydd wedi caru rhywun o…

Darllen ymlaen
31 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 31 Mawrth 2020

gan Bill Hughes

Pam y mae amheuon yn codi yn eich meddyliau? Luc 24:38   Hoffwn dynnu eich sylw bore ma at rywbeth sy’n nerthol a dylanwadol iawn yn ein bywydau. Rwy’n sôn am nerth a dylanwad ein meddyliau. Yr hyn a’m hysgogodd i ystyried hyn oedd darllen sylw ar eiriau’r Arglwydd Iesu wrth holi’r ddau ar y…

Darllen ymlaen