Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Bethan Perry

Llwybrau
11 Rhag, 2019

Llwybrau

gan Bethan Perry

‘Cofia dy Greawdwr yn nyddiau dy ieuenctid’ yw anogaeth a gwahoddiad awdur Llyfr y Pregethwr (12:1). Ond mae hyn yn anodd yn yr oes sydd ohoni oes sy’n apathetig tuag at Grist neu’n gwadu bodolaeth Duw, oes sy’n anwybyddu gwirioneddau absoliwt ac sy’n dilyn emosiwn neu deimlad. Oes sy’n ysbrydol ond heb fod yn grefyddol,…

Darllen ymlaen
6 Maw, 2012

Partneriaid Gweddi

gan Bethan Perrygan John Perry

Mae gweddi yn rhodd lawen ac adfywiol i’r enaid ond hefyd yn ddisgyblaeth. Mae’r llawenydd hwnnw o bosibl yn felysach wrth weddïo mewn cwmnïaeth a baich y ddisgyblaeth yn ysgafnhau drwy bartneriaeth. Mae’n llesol felly i weddïo gyda’n gilydd, a hynny weithiau mewn parau neu drioedd. Dewiswch yn ddoeth – bydd eich grŵp yn fwy…

Darllen ymlaen