Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Arnallt Morgan

10 Rhag, 2019

Yr ysbryd glân arwaith yn ein hoedfaon addoli

gan Arnallt Morgan

Mae addoli neu’r dull o addoli wedi bod yn bwnc dadleuol ers canrifoedd bellach. Beth bynnag yw ein barn ynghylch dull addoli, rwy’n siŵr y gall pob un ohonom ni gytuno bod Duw am i ti a mi fwynhau addoliad – Mae’r Salmydd yn Salm 96:9 yn ein hannog ni: ‘Addolwch yr ARGLWYDD mewn prydferthwch…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Dod I Adnabod

gan Arnallt Morgan

Pa fath o fagwraeth gawsoch chi? Cefais fy magu ym mhentref Cefneithin, yr hynaf o bedwar o blant. Glöwr oedd fy nhad, a fy mam yn wraig tŷ. Roedd fy rhieni’n Gristnogion enwadol oedd yn mynychu capel y pentref (Tabernacl yr Annibynwyr). Roedd y cartref yn un hapus, ac rwy’n ddiolchgar iawn i Dduw am…

Darllen ymlaen