Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Anna Ayling

Pechodau Parchus: Y Tafod
11 Rhag, 2019

Pechodau Parchus: Y Tafod

gan Anna Ayling

Mae’n anodd siarad yn garedig â pherson sydd wedi eich siomi dro ar ôl tro. Mae’n haws ymateb yn chwyrn neu o leiaf gwyno am y peth y tu ôl i gefn y person. Gall pobl wneud i ni deimlo’n rhwystredig; mae ein geiriau’n adlewyrchu’r rhwystredigaeth a’r gwrthdaro sy’n deillio o’r ffaith ein bod yn…

Darllen ymlaen
6 Meh, 2017

DAN YR WYNEB Nat ac Anna Ayling

gan Anna Ayling

Dychwelodd Nathanael ac Anna Ayling a’u plant, Ethan, Micaiah a Boaz, i Hokkaido yn haf 2016 ar gyfer eu hail gyfnod yn genhadon gydag OMF yn Siapan. Bu Meirion Thomas yn eu holi ar y we wedi iddynt gyrraedd y Dwyrain Pell. Anna, wnei di ddweud ychydig wrthym am dy gefndir a sut y dest…

Darllen ymlaen