Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ymateb i ail-agor adeiladau

Cyhoeddodd Mark Drakeford, o ddydd Llun ymlaen (13 Gorffennaf), y mannau addoli ddechrau ailagor ac ailddechrau gwasanaethau’n raddol pan fyddant yn barod i wneud hynny mewn modd diogel.

Rydym wedi dysgu wedi’r cyfnod clo, ei bod yn dda i ni weithio gyda’n gilydd lle y medrwn. Dyma fi felly yn gyrru neges sydyn i roi gwybod i chi beth yr ydym yn gobeithio ei wneud dros yr wythnos nesaf. Bydd hyn yn rhoi’r opsiwn i chi ymuno gyda rhai o’r cyfarfodydd (ac osgoi dyblygu gwaith) os yw’n gymorth i chi.

Ar yr ochr Gymraeg bydd y cyfarfod ‘Brawd’ ar Nos Lun, yr 20fed Gorffennaf. Bydd hwn yn gyfle i rannu gwybodaeth a gweddio gyda’n gilydd.

Byddaf hefyd, erbyn diwedd wythnos nesaf, wedi casglu enghreifftiau o asesiadau risg ayyb yn y Gymraeg i helpu. Fe’u rhannaf ar y wefan a gyrru ebost i chi.

Yn ogystal mae’r gwaith iaith Saesneg yn parhau –

  • Next Monday – The guidelines will hopefully be published to churches from the Welsh Government.
  • Tuesday (14th) – Our TeamTalk meeting (‘To go back, or not to go back… Is that really the question?’) will be led by Mark Thomas and Meirion Thomas. This meeting will be an opportunity to be aware of some of the spiritual issues surrounding reopening. It would be easy to jump to focus on the mechanics of what we can and cannot do, or to make comparisons of how we are all going to respond to this. However, this session on Tuesday will look at the importance of understanding, respecting and supporting one another in this process.
  • Next week– We’ll gather some sample risk assessments and other documents that will be helpful and make them available by the end of the week/beginning of the following week on our website.
  • Tuesday (21st)– Our TeamTalk meeting will be led by Kevin Davies who has been working closely with some of the churches in England in the process of reopening. This meeting will look at the mechanics of how we can re-open safely. There will be an opportunity to ask questions and share information.
  • There will also be an evening meeting for youth/children work leaders in the next two weeks – more information coming soon.

Teimwch yn rhydd i gysylltu gyda mi os ydych yn meddwl y byddwn yn medru helpu mewn rhyw ffordd. Teimlwch hefyd yn rhydd i gysylltu ac i rannu adnoddau os ydych yn teimlo ei bod yn berthnasol i wneud hynny.

Newyddion diwethaf

Newyddion nesaf