Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ydych chi eisiau ymuno gyda staff MEC?

Swyddog Gweinyddol Cynorthwyol (wedi lleoli yn Bangor)

 

Ydych chi’n caru Iesu ac â chalon i wasanaethu ei bobl?

Ymunwch â thîm MEC fel un o’n Swyddogion Gweinyddol Cynorthwyol!

Rydym yn chwilio am unigolyn i gael ei leoli yn Swyddfa y Gogledd (Bangor) i gefnogi gwaith gweinyddol y gwersylloedd, cynadleddau ac agweddau eraill o weinidogaeth yr elusen.
Bydd ein hymgeisydd delfrydol yn frwdfrydig, yn drefnus, ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu da. Dylent hefyd fwynhau gweithio mewn tîm gan fod â’r gallu i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol. Mae’r rôl yn cynnwys: mewnbynnu data i systemau electronig; cynnal a chadw cofnodion cywir a chyfredol; delio ag ymholiadau post, ffôn ac e-bost; a chymorth gweinyddol cyffredinol. O bryd i’w gilydd bydd y rôl hefyd angen darparu cefnogaeth y tu allan i’r swyddfa (e.e. wrth y ddesg groeso mewn cynadleddau ac ati).

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda rhwydwaith o wirfoddolwyr Cristnogol. Sylwch, ar gyfer y rôl hon, mae gofyniad galwedigaethol bod deiliad y swydd yn Gristion sy’n cytuno’n llwyr â’n sail athrawiaethol o ffydd. Er bod Swyddfa Gogledd Cymru yn gweithio’n ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg), a bod angen i holl weithwyr MEC ddeall yr angen i weithio’n ddwyieithog, nid yw’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae’r swydd yn rhan amser (21 awr yr wythnos) ac yn barhaol (gyda chyfnod prawf o chwe mis).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl hon ac i wneud cais, cysylltwch â Rebecca Gethin, Swyddog Gweinyddol ar 0800 4647676, neu e-bostiwch rebeccagetin@emw.org.uk.

Mwy o wybodaeth yma

Newyddion diwethaf