Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Y Galon a’r Gwaith

Fel Cristnogion, rydym wedi ein hachub i bwrpas – i ddisgleirio fel goleuadau yn y byd! Bydd hyn yn rhoi clod i Dduw ac yn dangos i eraill y ffordd at Iesu. Nid tasg rwydd yw hyn heddiw, gan fod disgleirio yn golygu fod yn rhaid camu allan a bod yn wahanol, sy’n aml yn costio i’r Cristion. Dros y penwythnos byddwn yn darganfod gyda’n gilydd sut y mae ‘disgleirio fel goleuadau’ yng Nghymru heddiw gan roi digon o amser i weddïo am gymorth Duw i wneud hyn.

  • 7-8 Ebrill, 2017
  • Bryn-y-groes

Mwy o wybodaeth yma

Newyddion diwethaf

Newyddion nesaf