Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Trip Hanes y Gynhadledd

Gwybodaeth newydd ein cyrraedd…

Bydd y Daith Hanes eleni’n mynd i Landdewibrefi, rhwng Tregaron a Llanbedr Pont Steffan.

Pentref bach gwledig yw hwn, ond mae iddo le amlwg yn hanes Cristnogaeth yng Nghymru. Fel yr awgryma’r enw, roedd ganddo gysylltiad enwog iawn â Dewi Sant yn ôl yn y chweched ganrif. Yma hefyd y casglwyd rhai o lawysgrifau crefyddol pwysicaf Cymru yn yr Oesoedd Canol. Yn nes ymlaen bu Griffith Jones, Llanddowror, yn pregethu yn Llanddewibrefi – gyda chanlyniadau tyngedfennol i wrandawr ifanc o’r enw Daniel Rowland. Ac mae Duw wedi bod ar waith yn yr ardal yn fwy diweddar hefyd . . .

Gobeithir symud ymlaen wedyn i gael paned yn yr Hedyn Mwstard, caffi Cristnogol yn Llanbedr Pont Steffan, a dod yn ôl drwy Aberaeron.

Arweinir y daith gan Gwyn Davies.

Bydd y bws yn cychwyn o’r safle bws gyferbyn â Chaban y Porthorion, Campws Pen-glais, yn brydlon am 1.30 ar brynhawn dydd Iau. Gobeithir cyrraedd yn ôl erbyn tua 5.15.