Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Trefniadau Angladd

Bydd angladd ein chwaer Rhian Middleton ar ddydd Mercher 24ain o Ionawr am:

  • 1.45-2.45yh yn eglwys Litchard Mission (Taylor Road, Litchard, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1PP)
    Dilynir gan wasanaeth am 3.15yh yn Amlosgfa Llangrallo (Simonston Road, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6AB)

Bydd swyddfeydd de a gogledd MEC ar gau am y diwrnod.

Newyddion diwethaf

Newyddion nesaf