Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Swyddfa yn agor eto ar 6ed o Fedi

Diolch i chi am eich cefnogaeth dros yr haf – mae wedi bod yn fendith gweld a chysylltu gyda chymaint ohonoch dros yr wythnosau diwethaf. Rydym yn gobeithio fod y gweinidogaethau gwahanol sydd wedi’u cynnal dros yr haf wedi bod yn anogaeth i chi.

Mae’r swyddfa bellach ar gau tan 6ed o Fedi. Os ydych yn cysylltu gyda ni cyn hynny, byddwn yn dod nôl atoch mor fuan ag sy’n bosib ar ôl y dyddiad hwnnw.

Pob bendith,

Tîm MEC