Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Pasg Bendithiol

Mae heddiw yn ddiwrnod i ddathlu ac addoli. Mae gennym Waredwr, Mae’n fyw a bydd yn dod yn ôl yn fuan. Molwch Dduw!

Boed i chi gael Pasg bendithiol, cofion cynnes yng Nghrist,

Newyddion nesaf