Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Pasg Bendithiol i chi gyd

A ninnau ar drothwy’r Pasg, dyma estyn ar y cyfle i ddymuno Pasg Hapus a bendithiol i chi.

Fel rhan o ddathliadau’r Pasg, rydym wedi llwytho pregethau Gwynn Williams o Gynhadledd 2006 ar y thema ‘Croes fy Arglwydd’ ar y wefan. Gweddïwn y bydd y pregethau yn gymorth ac yn fendith i chi wrth i ni gofio’r digwyddiadau, ac addoli’n gwaredwr dros y dyddiau nesaf.

Gwrando yma

Gan ddymuno bendith Duw arnoch,

Steffan a gweddill y tîm