Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Newyddion staffio MEC

Roeddem am gyfathrebu â’n ffrindiau a’n cefnogwyr ychydig o newyddion am ein tîm staffio yn swyddfeydd MEC.

Fel y gwyddom i gyd, bu hwn yn gyfnod anodd i bawb sy’n byw yng Nghymru. Mae MEC hefyd wedi wynebu llawer o newidiadau a heriau gwirioneddol ac anodd, ac un ohonynt yw nad ydym wedi gallu cynnal ein digwyddiadau wyneb i wyneb ar raddfa fawr. Yn naturiol, mae hyn wedi cael effaith ar faint o waith gweinyddol y bu’n rhaid i ni ei wneud, gyda llawer o staff wedi bod ar furlough ers mis Mawrth. Mae’n parhau i fod yn aneglur iawn pryd y byddwn yn gallu ailafael yn ein digwyddiadau wyneb i wyneb a sut olwg fydd ar y digwyddiadau hyn yn y dyfodol. Yn wynebu’r sefyllfa hon ac oherwydd y gostyngiad mewn gwaith gweinyddol yn y dyfodol agos, mae tri o’n staff wedi cymryd diswyddo gwirfoddol y mis diwethaf. Gadawodd Shâron Barnes ni ar 16 Hydref a Chris John a Rebekah Cole ar 31 Hydref. Hoffem ddiolch yn gyhoeddus i Sharon, Chris a Beck am eu holl waith i’r Arglwydd yn ystod eu hamser yn y Mudiad. Mae eu cariad at yr Arglwydd wedi bod yn glir, a byddwn yn sicr yn eu colli, gweddïwch am i law dda Duw fod arnyn nhw yn eu bywydau a’u gwasanaeth yn y dyfodol.

Rydym yn ddiolchgar ein bod wedi gallu gwasanaethu’r Eglwys mewn sawl ffordd newydd a gwahanol, a chredwn y bydd angen parhaus i wneud hynny. Byddem felly yn gofyn ichi weddïo drosom wrth inni geisio doethineb yr Arglwydd i ymateb yn ffyddlon o dan yr amgylchiadau anodd hyn. Trwy hyn i gyd rydyn ni wedi ein cysuro oherwydd rydyn ni’n gwybod mai’r Arglwydd sy’n rheoli ac rydyn ni’n gwybod ei fod yn gweithio popeth er daioni.

Gweddïwn y byddai’r amseroedd hyn yn dod â hyd yn oed mwy o bobl i ffydd achubol yn ein Harglwydd a’n Gwaredwr Iesu Grist.

Arweinyddiaeth EMW

Newyddion diwethaf