Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Nadolig

Byddwn yn derbyn llawer o anrhegion y Nadolig hwn dwi’n siwr, ond all dim un gymharu a’r rhodd mwyaf rhyfeddol erioed!

Gweddiwn y byddwch yn profi bendith yr Arglwydd y Nadolig hwn wrth i chi gofio am Iesu.

Nadolig Llawen gan bawb yn y Mudiad

Mi fydd y swyddfeydd ar gau o’r 23ain o Ragfyr ymlaen, ac yn ail agor ar y 6ed o Ionawr 2020. Os oes angen i chi gysylltu gyda ni ar frys, danfonwch ebost at steffanjob@mudiad-efengylaidd.org, gan roi ‘Pwysig’ yn y teitl os gwelwch yn dda.

Newyddion diwethaf

Newyddion nesaf