Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Nadolig Bendithiol

Mewn byd sydd yn newid yn barhaus, a lle gwelwn effeithiau pechod mewn gymaint o ffyrdd, rydym yn diolch am wir obaith y Nadolig hwn.

Bydd yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu, am mai ef a wareda ei bobl oddi wrth eu pechodau. Mathew 1:21

Diolch am eich partneriaeth yn yr Efengyl unwaith eto eleni, ac rydym yn dymuno Nadolig bendithiol iawn i chi. Medrwn edrych ymlaen mewn gobaith i 2021 – nid gan y bydd gennym frechlyn (er y bydd hynny yn wych), ond oherwydd fod Duw yn rheoli a fod gennym y newyddion gorau i rannu gyda byd colledig – mae Iesu yn achub!

Rydym wedi’n caru yn fwy nag y medrwn fyth ei ddychmygu!

Steffan Job ar ran Mudiad Efengylaidd Cymru

Swyddfa’r Gogledd.

Newyddion nesaf