Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Mini Gwersyll Arlein – Cofiwch Gofrestru!

Rydym yn edrych ymlaen i weld bawb yn ystod hanner tymor!

Ymunwch gyda ni am dri bore o hwyl, sbri, cyfle i siarad gyda ffrindiau a dysgu mwy am Dduw.

Pryd?

  • 10.30-11.30 Bore Mawrth, Mercher a Iau, wythnos hanner tymor (16-18 Chwefror)

Sut?

  • Drwy ddefnyddio Zoom

I bwy?

  • Plant oed 9-18 (Blynyddoedd Ysgol 6-13)

Beth?

  • Llond trol o hwyl, gemau, cwisiau, sgwrs fer o’r Beibl, gwobrau a cyfle i siarad gyda ffrindiau. I gyd dan ofal Steffan Job (arweinydd Mini-gwersyll 2020) a nifer o swyddogion eraill.

Cofiwch gofrestru:

Mwy o wybodaeth & cofrestru

Newyddion diwethaf

Newyddion nesaf