Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Mini Gwersyll

Gyda 2024 yn prysur agosáu roeddem yn meddwl ei bod yn bryd agor archebion ar gyfer y Mini-Gwersyll!

Mae’r Mini Gwersyll yn cynnig yr un profiad gwych â’n gwersylloedd haf, ond yn fyrrach ac yn rhatach.

Yn rhedeg o brynhawn dydd Llun i ddydd Iau, mae’n orlawn o weithgareddau hwyliog, adloniant bendigedig, a’r cyfle i ddysgu mwy am y Beibl a chariad Duw tuag atom.

Mae gennym ddau wersyll mini Saesneg ac un Cymraeg eleni (manylion isod).

Mae archebion yn agor am 10yb, dydd Mawrth, 12 Rhagfyr, ar ein gwefan (mudiad-efengylaidd.org/minigwersyll).

Rydym hefyd wedi cynhyrchu poster a thaflen i’w lawrlwytho i’w hargraffu, a chofiwch rannu ein cynnwys cyfryngau cymdeithasol i gael y gair allan am y gwersylloedd.

Gobeithio eich gweld yn un o’n gwersylloedd gwych!

Tîm Gwersylloedd MEC

O.N – Mae dyddiadau ein gwersylloedd haf ar-lein nawr, a bydd archebu yn agor ddydd Gwyl Dewi 1 Mawrth 2024.