Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Mini Gwersyll 2023

Gellir bellach archebu lle ar gyfer Mini Gwersyll 2023!

Cynhelir y gwersyll ar gyfer blynyddoedd 5-13 yng nghanolfan Bryn-y-groes ar 20-23 Chwefror, yn ystod gwyliau hanner tymor.

Ymunwch gyda ni am bedwar diwrnod o hwyl, sbri, cyfle i gyfarfod ffrindiau hen a newydd a dysgu mwy am Dduw!

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle, cliciwch yma

Newyddion diwethaf