Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Mae’r Llythyr Gweddi yn Newid

Mae Llythyr Gweddi MEC yn newid

Yn ein hymdrech i geisio hybu gweddi a gwasanaethu Cristnogion ac eglwysi yng Nghymru bydd y llythyr gweddi yn ymddangos yn wythnosol o fis Mehefin ymlaen.

Bydd y llythyr ar gael dros e-bost a thrwy’r wefan ac fe fydd yn cynnwys pwyntiau gweddi byr am waith yr efengyl o gwmpas Cymru yn ogystal â gwaith MEC. Bydd modd i unigolion ac eglwysi gyfrannu at y bwletin wythnosol.

A wnewch chi ystyried:

  • Derbyn y pwyntiau yn wythnosol gan eu cofio yn eich gweddïau;
    Gyfrannu pwyntiau gweddi pan fyddwch yn cynnal gweithgaredd neu ddigwyddiad efengylu.

I dderbyn y bwletin ac i gyfrannu ewch i’r wefan yma:

Newyddion diwethaf