Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Holi Nadolig!

Ar hyn o bryd rydyn ni’n cynhyrchu rhifyn Nadolig o Ask!

Y Nadolig hwn mae MEC yn cynhyrchu cylchgrawn dwyieithog byr i rannu’r newyddion da am Iesu. Mae’r cylchgrawn hwn yn cael ei gynnig i Eglwysi, ac mae’r manylion isod:

 • Cyflwyniad clir, cynnes heb unrhyw jargon Cristnogol o’r efengyl;
 • Wedi’i ysgrifennu’n arbennig ar gyfer pobl Cymru;
 • Tystiolaethau byr, erthyglau clir, tudalen plant, darlleniadau o’r Beibl;
 • Pob erthygl yn gysylltiedig â chynnwys arall sydd ar gael ar-lein neu trwy’r post;
 • Maint A5 a 24 tudalen (yn ffitio amlen ‘llythyren arferol’);
 • Yn addasadwy gyda ardal ar y clawr mewnol ar gyfer manylion yr Eglwys;
 • Opsiwn i gynhyrchu sticeri gyda neges gan eich eglwys ar y dudalen flaen;
 • Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg);
 • Argraffwyd ar bapur cynaliadwy wedi’i ailgylchu;
 • Bydd unrhyw gysylltiadau a dderbynnir gan MEC yn cael eu trosglwyddo i’r Eglwys leol
 • Dosbarthiad gwarantedig erbyn 1af Rhagfyr (os archebir cyn 23 Tachwedd);

Cynnwys

 • Tudalen 1 – Tudalen glawr gyda llun Nadolig, teitl (Gofynnwch), is-bennawd (Gonestrwydd a Gobaith y Nadolig hwn), lle i sticer yr Eglwys
 • Tudalen 2 – Lle i fanylion a chynnwys yr Eglwys
 • Tudalen 3 – Gonestrwydd a Gobaith – erthygl efengyl fer gan y golygydd (Steffan Job)
 • Tudalen 4-5 – Hanes Megan Jones (erthygl ddilynol wedi’i seilio ar y Nadolig ar Megan sydd bellach yn nyrs – erthygl wreiddiol yma https://www.holi-cymru.org/post/stori-megan
 • Tudalen 6 – Dod â gobaith i eraill (erthygl dystiolaeth o elusen Gristnogol yn gweithio yn ystod y Nadolig)
 • Tudalen 7 – Yr anrheg Nadolig – erthygl yn edrych ar Iesu fel ateb Duw i ddioddefaint
 • Tudalen 8 – Chwilio am fwy – tystiolaeth o Gristion a oedd â’r cyfan, ond a oedd angen mwy
 • Tudalen 9 – Beth sy’n digwydd nesaf? – Erthygl yn herio pobl i feddwl am obaith bywyd ar ôl marwolaeth
 • Tudalen 10 – tudalen gweithgareddau i Blant
 • Tudalen 11 – Cynllun darllen syml o’r Beibl ar gyfer y Nadolig gydag adnodau o obaith
 • Tudalen 12 – Ymlaen – cyflwyniad efengyl syml gyda dolenni i dderbyn mwy o wybodaeth (Beibl trwy’r post, dolen i’r Eglwys ar y clawr mewnol ac ati)

Mwy o wybodaeth yma