Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Holi Nadolig

Eleni, bydd MEC unwaith eto yn cynhyrchu y cylchgrawn efengylu Nadolig dwyieithog, ‘Holi’. Nod y cyhoeddiad bach hwn yw rhannu’r efengyl yn glir mewn ffordd y gall y rhan fwyaf o bobl ei deall. Yn gynwysedig eleni mae straeon am allu Duw ar waith ym mywydau pobl, rhai erthyglau syml yn tynnu sylw at rai o anghenion mwyaf pobl Cymru ac yn dangos sut mai’r efengyl yw’r ateb. Mae tudalen liwio i blant, rhai erthyglau ymarferol ar sut i arbed arian a chynllunio ymlaen, ac rydym hefyd wedi cynnwys rhywbeth am gwpan y byd pêl-droed! Mae rhestr lawn o’r erthyglau i’w gweld ar y dudalen –

Holi/Ask

Newyddion diwethaf

Newyddion nesaf