Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Holi Nadolig

Rhifyn Nadolig o Holi!

Y Nadolig hwn mae MEC yn cynhyrchu cylchgrawn dwyieithog byr i rannu’r newyddion da am Iesu. Mae’r cylchgrawn hwn yn cael ei gynnig i Eglwysi, ac mae’r manylion isod:

 • Cyflwyniad clir, cynnes heb unrhyw jargon Cristnogol o’r efengyl;
 • Wedi’i ysgrifennu’n arbennig ar gyfer pobl Cymru;
 • Tystiolaethau byr, erthyglau clir, tudalen plant, darlleniadau o’r Beibl;
 • Pob erthygl yn gysylltiedig â chynnwys arall sydd ar gael ar-lein neu trwy’r post;
 • Maint A5 a 24 tudalen (yn ffitio amlen ‘llythyren arferol’);
 • Yn addasadwy gyda ardal ar y clawr mewnol ar gyfer manylion yr Eglwys;
 • Opsiwn i gynhyrchu sticeri gyda neges gan eich eglwys ar y dudalen flaen;
 • Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg);
 • Bydd unrhyw gysylltiadau a dderbynnir gan MEC yn cael eu trosglwyddo i’r Eglwys leol
 • Dosbarthiad gwarantedig erbyn 1af Rhagfyr (os archebir cyn 23 Tachwedd);

Oherwydd y nifer fawr o archebion, ni allwn gynhyrchu’r cylchgrawn ar bapur wedi’i ailgylchu fel y bwriadwyd yn flaenorol.

Gweld copi drafft (Saesneg) – Cymraeg yn ymddangos yn fuan (Yr un peth a’r ochr Saesneg, ond wedi eu hysgrifennu i berson Cymraeg eu hiaith)

Prisiau ar gyfer y cylchgrawn

 • 1 copi – £ 1.25 yr un
 • Pecyn o 5 – £ 4.00 (80c yr un)
 • Pecyn o 50 – £ 25 (50c yr un)
 • Pecyn o 100 – £ 35 (35c yr un)
 • Pecyn o 500 – £ 100 (20c yr un)
 • Pecyn o 1000 – £ 150 (15c yr un)

I brynu’r cylchgrawn, ewch i siop lyfrau MEC – emwbooks.com neu ffoniwch swyddfa Gogledd Cymru

Sticeri

Gallwn drefnu i sticeri gael eu cynhyrchu ar gyfer y clawr blaen neur’ tu mewn gydag enw eich eglwys a neges fer

Cylch (51mmx51mm) (gweler yr enghraifft isod)

 • Pecyn o 100 – £ 20
 • Pecyn o 500 – £ 35
 • Pecyn o 1000 – £ 50

Petryal (60mmx30mm)

 • Pecyn o 100 – £ 20
 • Pecyn o 500 – £ 35
 • Pecyn o 1000 – £ 50

 

I brynu sticeri, ewch i siop lyfrau EMW – emwbooks.com neu ffoniwch swyddfa Gogledd Cymru

Mwy o wybodaeth?

I weld copïau blaenorol gweler isod
Am ragor o wybodaeth, rhowch alwad i ni (01248 354653) neu e-bost (office@emw.org.uk)

Enghraifft sticer

Holi 2019

Holi 2018

Holi 2017

Newyddion diwethaf

Newyddion nesaf