Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwyliau’r Pasg a’r Gwanwyn ym Mryn-y-groes

Dyma gyfle i fwynhau gwyliau yn harddwch ardal y Bala. Lle delfrydol i ymlacio ac adnewyddu, i gerdded llwybrau ac i fwynhau harddwch y gwanwyn. Llety cyfforddus, yng nghanol gerddi dymunol.

O Fawrth 27ain gallwn gynnig 2x lety gwyliau hunan-gynhwysol hunan-arlwyol. Ar hyn o bryd gallwn dderbyn un aelwyd yn unig ym mhob llety, o’r tu mewn i Gymru, ond hyderwn y caiff hyn ei ymestyn pan fydd y cyfyngiadau yn codi gan bwyll yma yng Nghymru a thu hwnt.

  • Noddfa – llety i ddau – £340 yr wythnos
  • Bryn Uchaf – un aelwyd [ar hyn o bryd] – £500

Mae peth ansicrwydd ynglyn ag argaeledd yr Haf – byddwn yn rhannu gwybodaeth yn fuan.

Ebostiwch brynygroes@emw.org.uk neu ffoniwch 01678 520752 os hoffech wybodaeth pellach.

Newyddion diwethaf

Newyddion nesaf