Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd


Warning: Illegal string offset 'page_heading' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/header.php on line 273

Gwersylloedd yr Haf – Arlein!


Warning: Illegal string offset 'page_subheading' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/header.php on line 274

Wel, rydym yn gwybod na fyddwn erioed yn gallu ail-greu’r profiad anhygoel rydych yn cael ar wersyll yr haf dros y we, ond rydym ond mynd i geisio creu gweithgareddau sydd bron yr un mor dda!

Dros dri diwrnod, Awst 11-13, fyddwn yn rhoi fideos i fyny i chi sy’n llawn o atgofion o’r haf diwethaf, sialensiau sili gan y swogs, a phethe sy’n helpu ni i ddysgu am yr Arglwydd Iesu Grist.

Bydd y fideos ar Facebook ac ar YouTube ac yma ar y wefan. Cofiwch ofyn i’ch rhieni/gwarcheidwaid am ganiatâd cyn gwylio, a dilynwch ganllawiau’r gwefannau byddwch yn ei ddefnyddio.

Dydd Mawrth – 10yb – Gwersyll Iau

Dydd Mercher – 10yb – Gwersyll Iau

Dydd Iau – 10yb – Gwersyll Hŷn

Bydd mwy o fanylion yn dilyn yn fuan!