Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwefan Newydd i rannu’r efengyl

Mae MEC wedi lansio gwefan newydd ddwyieithog i rannu’r efengyl. Mae’r wefan yn seiliedig ar y Cylchgrawn Holi, sydd wedi ei ddosbarthu gyda miloedd o bobl dros y blynyddoedd diwethaf.

Gall eglwysi a Christnogion rannu’r erthyglau yn rhydd.

Mae pedair adran i’r wefan:

  1. Storïau – Yn yr adran yma, fe gewch nifer o erthyglau a chyfweliadau’n adrodd storïau eraill; storïau Cymry arferol sydd wedi wynebu bob math o sefyllfaoedd gwahanol – llwyddiant, gwaith, salwch meddwl, trasiedi, newid mawr a hyd yn oed ansicrwydd llethol. Er bod y storïau’n gyferbyniol, maent i gyd yn ddiddorol ac fe ddysgwn gymaint wrth eu darllen.
  2. Cwestiynau – Nid ein bwriad yw rhoi atebion hawdd a slic yn yr adran hon, mae’r cwestiynau yn aml yn ddyrys a’r atebion yn anodd eu cael, os o gwbl. Gobeithiwn y bydd yr ymatebion sydd yma yn gymorth i bobl ac yn eu cynorthwyo i ddarganfod yr ateb mwyaf ei hun.
  3. Mwy – Mae’r adran hon yn rhoi mwy o erthyglau am fywyd a’r ffydd Gristnogol.
  4. Cysylltu – Adran i adael i bobl gysylltu i ofyn cwestiynau a derbyn adnoddau.

Gwelir y wefan yma www.holi-cymru.org

Newyddion diwethaf

Newyddion nesaf