Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gweddi dros Gymru

Mae gweddi yn fraint ac yn holl-bwysig os ydym am ddilyn cyfarwyddyd yr Arglwydd wrth i ni weithio er Ei ogoniant yn Nghymru.

Beth am ymuno gyda ni am un o’n cyfarfodydd ‘Gweddi dros Gymru’? Bydd pob cyfarfod yn cael ei arwain gan weinidog neu arweinydd eglwys leol a bydd cyfle i ymuno gydag eraill i geisio’r Arglwydd. Bydd y cyfarfodydd yn ddwyieithog.

Cyfarfodydd 2019-2020:

Sadwrn cyntaf y mis 10.00-12.00.

1 Mehefin 2019 – Caerdydd

 • Heath Church, 122 Heol yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 3LZ

Awst 2019

 • Cynadleddau Aberystwyth

7 Medi 2019 – Llanelli

 • Llanelli Free Evangelical Church, Heol y Frenhines Victoria, Llanelli, SA15 2TH

5 Hydref 2019 – Glannau Dyfrdwy

 • Christ Church Deeside, Ffordd Victoria, Shotton, CH5 1ES

2 Tachwedd 2019 – Port Talbot

 • Bethlehem Evangelical, Aberafan SA12 6NE

7 Rhagfyr 2019 – Wrecsam

 • Borras Park Evangelical Church, Heol Jeffreys, Wrecsam LL12 7PG

4 Ionawr 2020 – Y Fenni

 • Cornerstone Centre, Horsingtons Yard, 2/3 Stryd Lion, Y Fenni NP7 5PN

1 Chwefror 2020 – Merthyr

 • Park Baptist Church, The Walk, Merthyr Tudful. CF47 8RS

1-7 Mawrth 2020 – Wythnos weddi

 • Lleoliadau amrywiol

4 Ebrill 2020 – Bala

 • Canolfan Gynadledda Bryn y Groes

2 Mai 2020 – Aberystwyth

 • (Lleoliad i’w gadarnhau)

6 Mehefin 2020 – Abertawe

 • Libanus Evangelical Church, Stryd y Farchnad, Treforys, Aberystwyth, SA6 8DA

4 Gorffennaf 2020 – Bangor

 • Canolfan Gristnogol Manna, 31 Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2EU