Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwahoddiad i gyfarfodydd gweddi ‘Revive’

‘Revive’ – yn gweddïo ar i Dduw adfywio ei waith

Oeddech chi’n gwybod fod cyfarfod gweddi reolaidd, yn ffocysu’n arbennig ar ddiwygiad wedi bod yn cwrdd yn Ne Cymru am y 50 mlynedd diwethaf?

Ar gyfer hanner canmlwyddiant y cyfarfod hwn rydym yn ehangu’r gwahoddiad i unrhyw grediniwr sydd â baich dros y gwaith i ymuno gyda’r cyfarfodydd mewn mannau gwahanol ar draws de Cymru.

Ydych chi’n gallu ymuno gyda ni? Beth am gychwyn rhywbeth tebyg yn eich ardal chi am amser sy’n gweithio i chi?

Dyddiadau 2018

Llun 16 Ebrill 2018

9.30yb – 12.00, Ebenezer Church, New Road, Neath Abbey, SA10 7NH

Mercher 6 Mehefin

9.30yb – 12.00, Noddfa Baptist Church, Church Road, Abersychan, Torfaen, NP4 7EF

Mawrth 18 Medi 2018

9.30-12.00, The Mission Church, 66 Heol Gleien, Lower Cwmtwrch, Powys, SA9 2TU

Mercher 14 Dachwedd 2018

9.30-12.00, Carmarthen Evangelical Church, 11 The Parade, Carmarthen, SA31 1LY (mae lefydd parcio ger yr eglwys yn brin, felly defnyddiwch meysydd parcio lleol os gwelwch yn dda)

 

Ewch i’r dudalen hon am fwy o wybodaeth.

Newyddion nesaf