Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Aber – cynnwys

Thema’r gynhadledd eleni yw Undod a Christ

Bore Mawrth: “Ymhlith holl ryfeddodau’r byd…” – Ioan 1:1-18
Bore Mercher: Crist ein Cynrychiolydd – Rhufeiniaid 5:12-21
Bore Iau: Marw a byw gyda Christ – Rhufeiniaid 6:1-14
Bore Gwener: Yn un â Christ, yn un â’i bobl – Effesiaid 2:11-22

Dyma’r llyfr croesawu