Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyhoeddi Amserlen y Gynhadledd

Mae Amserlen y Gynhadledd ychydig yn wahanol eleni felly cofiwch gael cip cyn y Gynhadledd i ymgyfarwyddo.

Amserlen yr Wythnos

Nos Fawrth

 • 7.00 Cyfarfod cyntaf y Gynhadledd: Dewi Tudur

Dydd Mercher

 • 9:30 Cwrdd Gweddi
 • 11.00 Anerchiad 1: John Treharne
 • 1.30 Awr i Blant
 • 3.00 Anerchiad 2: John Treharne
 • 7:00 Gweithgaredd Nos: “Efengylu yn ein bywydau bob dydd” dan ofal Bethan Perry

Dydd Iau

 • 9:30 Cwrdd Gweddi
 • 11.00 Anerchiad 3: John Treharne
 • 1.30 Awr i Blant
 • 3.00 Anerchiad 4: John Treharne
 • 6:00 Swper gyda’n gilydd
 • 7:00 Noson Gymdeithasol

Dydd Gwener

 • 9:30 Cwrdd Gweddi
 • 11.00 Cyfarfod i gloi: Jonathan Thomas
 • 1.30 Awr i Blant
 • 3:00 Prynhawn yn Borth