Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Blwyddyn Newydd Dda

Yn anffodus oherwydd prinder archebion rydym wedi gorfod cymryd y cam anodd o ganslo’r digwyddiad ‘Blwyddyn Newydd Dda’ eleni. Mae’n wir ddrwg gennym am hyn, ac rydym yn ymwybodol y bydd yn siom fawr i’r rhai sydd wedi archebu. Bydd pawb sydd wedi archebu yn cael ad-daliad llawn (bydd yn cymryd rhwng 5 a 10 diwrnod i’r taliad glirio’r banciau).
Hoffwn ymddiheuro eto a dwi wir yn gobeithio y bydd y Nadolig a’r flwyddyn newydd yn gyfnod o fendith i chi.
Yn gywir iawn,
Steffan (Job)

Newyddion diwethaf

Newyddion nesaf