Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Blas y Gwersylloedd

Gellir bellach archebu lle ar gyfer Blas y Gwersylloedd 2023. Bydd y digwyddiad am ddim eleni.

Pryd? 18 Tachwedd 2023, 10.30y.b–4.30y.h. Bydd angen casglu eich plant o’r Ysgol Gymraeg – mae yna wedyn croeso i chi ymuno gydag eraill am fwyd ym McDonalds.

Ble? Ysgol Gymraeg Aberystwyth (SY23 1HL)

I bwy? Unrhyw wersyllwyr hen ac newydd rhwng 10-18. Croeso i unrhyw blentyn fydd yn 10 erbyn 31 Awst 2024 i fynychu Blas. Mae’n gyfle gwych i blant fydd yn newydd ar y gwersylloedd blwyddyn nesaf i gael blas ar y digwyddiadau a chwrdd â’u cyd-wersyllwyr.

Mwy o wybodaeth ac archebu

 

Newyddion nesaf