Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Archebu ar gyfer y mini Gwersyll

Mini Gwersyll 2022!

Ymunwch gyda ni am bedwar diwnrod o o hwyl, sbri, cyfle i gyfarfod ffrindiau hen a newydd a dysgu mwy am Dduw.

Pryd?

  • Dydd Llun – Iau, wythnos hanner tymor (21-24 Chwefror)
  • Cyrraedd erbyn 3.30 Dydd Llun a gadael ar ol cinio ddydd Iau.

Ble?

I bwy?

  • Plant oed 9-18 (Blynyddoedd Ysgol 5-13)

Beth?

  • Llond trol o hwyl, gemau, cwisiau, sgwrs o’r Beibl, gwobrau a llu o weithgareddau. I gyd dan ofal tim profiadol o arweinwyr – Steffan Job, Sioned Nuss ac Aron Treharne a nifer o swyddogion eraill.

Pris?

  • £115 (yr un peth ac yn 2020).
  • Gellir cael gostyngiad o £10 i frawd/chwaer, neu fwrseri o £50 i rai sydd ar gredyd cynhwysol (gweler amodau a thelerau)

Archebu?

  • Yn agor 11.00 Ddydd Gwener, 4ydd Chwefror 2022 yma