Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Archebion y Gwersylloedd Cymraeg

Mi fydd Archebion y Gwersylloedd Cymraeg yn agor ar y 30/3/22 am 10yb

Yn ol yr arfer, bydd dau wersyll yn cael ei gynnal.  Gwersyll iau (10-13) ym Mhentrenant, a Gwersyll Hyn (14-18) ym Mryn y Groes.

Dilynwch y ddolen am fwy o wybodaeth: https://www.mudiad-efengylaidd.org/ein-gwaith/gwersylloedd-a-ieuenctid/gwersylloedd-cymraeg/gwersylloedd-yr-haf/

Newyddion diwethaf

Newyddion nesaf