Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Apêl i gefnogi Eglwys annibynnol India yn ystod yr argyfwng cofid-19

Apêl i gefnogi Eglwys annibynnol India yn ystod yr argyfwng cofid-19.

Dros nifer o flynyddoedd mae eglwysi ac aelodau MEC ac AECW wedi cefnogi Eglwys Annibynnol India (ICI). Mae ICI wedi’i leoli yn Manipur, Gogledd Ddwyrain India, yn agos at Myanmar/Burma.

Maen nhw’n gweinidogaethu i bobl llwythol yn Manipur ac ar draws India. Mae aelodau hŷn yr eglwys yn cofio ymwelwyr o Gymru gyda chynhesrwydd a gwerthfawrogiad o flynyddoedd lawer yn ôl. Go brin fod hyn yn syndod gan fod yr eglwys wedi’i sefydlu gan ymdrech genhadol dan arweiniad fferyllydd cenhadol o Gaernarfon yng Ngogledd Cymru – Watcyn Roberts ym 1910.

Mae’r berthynas rhwng ICI a Chymru wedi parhau oherwydd ymweliadau o India dros y blynyddoedd, ac mae wedi cael ei hadnewyddu yn ystod bron i 20 mlynedd diwethaf. Mae’r Parch Gareth Edwards a’i wraig Ceri, ynghyd â David a Pat Norbury, Peter a Rhiannon Harris a’r Parch Matt Francis wedi chwarae rhan weithredol mewn gwahanol agweddau ar weinidogaeth ICI ar ran MEC/AECW.

Prif ffocws ein hymweliadau yw’r Coleg Beiblaidd yn Seilmat, yr addysg yn rhai o’u hysgolion, ond yn bennaf yn cefnogi myfyrwyr yn eu haddysg ddiwinyddol. Bu ymdrech hefyd gan nifer fach o eglwysi yng Nghymru i gefnogi’r prosiectau arwyddocaol iawn i fenywod ledled Manipur yn eu hanghenion penodol a sylweddol iawn, ynghyd â datblygu prosiectau sy’n ceisio gwella dulliau o hau, tyfu a medi cynaeafau yn sylweddol.

Yn dilyn eu gwahoddiad caredig i fynychu eu dathliadau canmlwyddiant yn 2010. Ni fyddwn byth yn anghofio eu côr yn canu “Dyma gariad fel y moroedd” gan gysylltu eu bendithion â gweinidogaeth Cymru ac adfywiadau yn un o brif gyfarfodydd dathlu canmlwyddiant. Mae natur a dwyster y cydweithrediad wedi cynyddu ers hynny. Mae dau o’u Ysgrifenyddion Cyffredinol wedi ymweld â ni yng Nghymru, gan fynychu rhai eglwysi a Chynhadledd Aber.

Arweiniodd y Parch Matt Francis (Glannau Dyfrdwy) y gefnogaeth ddiweddaraf a ddarparwyd gennym. Roedd angen i’r llyfrgell fod â 10,000 o lyfrau diwinyddol er mwyn sicrhau achrediad ar gyfer rhai graddau pellach trwy’r coleg. Anfonodd Matt filoedd o lyfrau atynt – a gyrhaeddodd yn ddiogel yn y pen draw – ac a gafodd sylw yn agoriad eu llyfrgell Coleg newydd.

Dyna ychydig o’r cefndir.

Yn ddiweddar, cawsant eu taro’n galed iawn gan yr argyfwng cofid – caewyd eu holl eglwysi er mwyn amddiffyn eu pobl rhag lledaenu’r firws. O ganlyniad, nid yn unig y maent yn wynebu effaith y firws – ond hefyd y gostyngiad difrifol mewn incwm oherwydd nad yw eu haelodau yn bresennol. Derbyniasom y canlynol gan y Parch Dr Joe Louis yn ddiweddar:

“Rydyn ni mewn sefyllfa fregus iawn. Os gallwch chi wneud rhywbeth i gynorthwyo mewn unrhyw ffordd, bydd yn cael ei werthfawrogi’n fawr ar yr adeg dyngedfennol hon … Nid oes unrhyw wasanaethau eglwys yn digwydd felly mae ein cyllid eglwysig yn hollbwysig … Mae prisiau eitemau hanfodol yn parhau i gynyddu wrth i’r sefyllfa gyffredinol yn y wlad barhau i fod yn sobr iawn.

O dan y don gref o Cofid 19 sy’n chwythu ledled India, mae ein sefyllfa yn enwedig yng Ngogledd Ddwyrain India, Manipur, Assam, Nagaland, Tripura, Arunachal Pradesh a Mizoram yn dal i fod yn ddifrifol ac yn anodd iawn. Bob dydd mae pobl yn marw ac mae mwy o bobl heintiedig yn cael eu trin. Nid oes gan ein Ysbyty Sifil welyau sbâr i’r cleifion.
Os gallwch chi godi rhai rhoddion ariannol o bosib tuag at leddfu dioddefaint pobl ein heglwys byddai hynny’n wir yn anhygoel ac yn ystyrlon yn y sefyllfa dyngedfennol hon.”

O ganlyniad, rydym yn gwneud rhywbeth nad ydym yn ei wneud yn aml – rydym yn lansio apêl am gyllid i helpu ICI yn ei awr o argyfwng. Defnyddir yr arian i ddiwallu anghenion bugeiliaid a’u heglwysi ar draws ICI – a thrwy hynny ledled India.

A wnewch chi a / neu’ch eglwys helpu?

Dr Dave Norbury (Cadeirydd ymddiriedolwyr MEC)

Gallwch chi roi yn ariannol mewn tair ffordd:
• Defnyddiwch y ffurflen ar-lein isod
• Anfonwch siec i Swyddfa Gogledd Cymru EMW (gwnewch sieciau’n daladwy i ‘MEC’, gan sicrhau eich bod yn nodi’n glir bod yr anrheg i’w dyrannu tuag at yr ‘apêl ICI’ (Swyddfa Gogledd Cymru EMW, Canolfan Gristnogol Manna, 31 Ffordd Caergybi, Bangor, Gwynedd, LL57 2EU)
• Cysylltwch â Trish Layton i dderbyn ein manylion banc i drefnu trosglwyddiad banc uniongyrchol yma.

Llythr pellach gan ICI

AN APPEAL LETTER FROM THE INDEPENDENT CHURCH OF INDIA TO BROTHERS AND SISTERS UNDER THE EVANGELICAL MOVEMENT OF WALES
Love greetings to all the brothers and sisters under the Evangelical Movement of Wales in the name of our Almighty God. The Covid- 19 pandemic has changed the structure of the World. Many countries greatly suffered and as you are aware of it, India is one of the greatest hotspots in the World. This had untold hardships, sufferings and great difficulties for the whole population. In order to curb the rapid transmission of the virus, the government has imposed a series of curfew and long total lockdowns. This led to shortage of food items supplies, soaring prices and job loss. In the meantime, our poor faithful Church members are being infected and treated and some of them succumbed to death. There was no more Church Services and this further stumble the financial incomes of our Church. While sharing our acute problems to Rev. Dr. Gareth Edwards, Dr. David Norbury, Rev. Matt Francis and Mr. Peter Harris, they directed us to write an Appeal letter after their conversation. Thus, the Independent Church of India leaders had decided to promote the following needs if any financial support can be provided to us:
RELIEF FUND: The second wave of the Covid- 19 pandemic led many families living in the towns and interior villages greatly suffered hardships and great difficulties. Majority of our Church members under the Independent Church of India are farmers, daily wage – earners, carpenters, brick-workers and welders. Due to curfew and total lockdown, many of these people could no longer continue their works. They had a hard and difficult family life and greatly need to get dry ration relief. Our Church initiated some small relief works amongst the poor members from some friends and well wisher, the photo is included for your kind information.
IMMEDIATE NEED OF THE SIELMAT BIBLE COLLEGE: The progress and development of the Sielmat Bible College at this present juncture is mainly due to the love contributions from the Evangelical Movement of Wales. The Library Building, the huge Library Books, students Scholarship supports and sets of Computers for use by the students may be cited. The M.Div Programme had been introduced since last year and due to financial shortage the College could not purchase a Canon Xerox Machine IR Class which approximately cost INR 190,000 lakhs which has been in great demands by the student community and the Faculty. Our Library books are limited and to get good books within India is a big issue. If there can be a big Xerox machine, students will avail to copy their book requirements and there will be no confusion for the Library Department in the College. A short video clip of the Sielmat Bible College buildings and library is attached in the ANNEXTURE- II for easy reference.
MARRIED QUARTERS FOR MISSIONARIES AND PASTORS AT THE SIELMAT BIBLE COLLEGE: The Sielmat Bible College is the main centre of theological training for our Missionaries and Pastors under our Church. Our Missionaries are selected by the Mission Board and the Pastors are selected by the Pastoral Committee every year for further theological training at the College. Many of the selected students are married and they often struggled with the place where they will keep their family. If, at least three new quarters can be constructed immediately, with approximate cost of INR 800,000 lakhs per one building, there will be a great relieve for the students and the Faculty. Some photos of the make-shift quarters allotted to the married students is enclosed herewith in the ANNEXTURE- III for your kind information.
The above three points are forwarded for your kind moral, physical and prayers supports.
WITH LOVE FROM:
INDEPENDENT CHURCH OF INDIA,
SECRETARIAT, BOX- 3, P.O.CHURACHANDPUR, PIN: 795128, MANIPUR, INDIA