Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Adnoddau Hyfforddi Efengylu Cymraeg

Efallai fod rhai ohonoch wedi dod ar draws ‘A Passion for Life’ o’r blaen.  Mae gweledigaeth A Passion for Life yn cynnwys gwasanaethu pob rhan o Brydain ac Iwerddon ac felly mae’n gyffrous gweld fideos Cymraeg eu hiaith yn cael eu cyhoeddi . Rydym yn gweddïo y byddan nhw’n fendith i gapeli ac eglwysi Cymraeg.

Dilynwch y linc isod i wylio Steffan Jones yn esbonio bwriad y gyfres:

https://www.facebook.com/apassionforlifemission/videos/5248077408549286/

Mae chwech sesiwn:

Bod yn glir ar gynnwys yr efengyl gydag Emyr James

Gweld y colledig fel mae Duw yn eu gweld gyda Carwyn Graves

Duw a ni: Pwy sy’n gwneud beth? gyda Rhodri Glyn

Magu cysylltiadau yn y gymuned gydag Elen Fon

Arfogi Cristnogion i rannu’r efengyl gyda Steffan Job

Meithrin Cristnogion newydd gyda Bethan Perry

Mae gan bob sesiwn dystiolaethau personol hefyd a Chanllaw Arweinwyr.

Cliciwch yma i weld y 6 fideo:

https://www.apassionforlife.org.uk/cymraeg/hyfforddiant-efengylu/

Fe fyddwn ni mor ddiolchgar os gallwch chi weddïo am y fideos yma, a’u rhannu gyda ffrindiau neu gysylltiadau Cymraeg, yng Nghymru a thu hwnt.