Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Y Gynhadledd

Cynhadledd Gymraeg Mudiad Efengylaidd Cymru

  • Dydd Llun – Gwener, 19-23 Awst, 2024
  • Canolfan Gynadledda MedRus, Prifysgol Aberystwyth (mwy o fanylion yma)
  • Prif Siaradwr: Steffan Jones ar y testun Fyth, Fyth Rhyfeddai’r Cariad: Dirgelion ewyllys Duw yn yr Ardd
  • Siaradwyr Eraill: Morgan Britton, Nathan Munday, John a Bethan Perry, Emyr James a Meirion Thomas
  • Seminarau: Steve a Marian Trythall, Dafydd Job
  • Cwrdd Gweddi: Parry Davies
  • Cadeirydd: Gwydion Lewis
  • Gwaith Plant ac ieuenctid, Cyfieithu, Seminarau, a digwyddiadau Cymdeithasol

Mae’n braf cael eich gwahodd i’r Gynhadledd eleni yn Aberystwyth.

Cwrdd a Christnogion eraill, ymlacio yn harddwch Bae Ceredigion, cael annogaeth wrth brofi cymdeithas gynnes gymaint o bob rhan o Gymru … mae gymaint o resymau i ddod i’r Gynhadledd. Ond mae’n siwr mai’r prif rheswm, a chanolbwynt yr wythnos, yw’r cyfle i addoli Duw a phlygu o dan ei air. Steffan Jones sy’n cymryd y prif anerchaidau eleni o dan y teitl ‘Fyth, Fyth Rhyfeddai’r Cariad: Dirgelion ewyllys Duw yn yr Ardd’. Esbonia Steffan:

‘Yr wythnos hon fe fyddwn yn camu gyda’r disgyblion i ardd Gethsemane, gan weld cariad ein Gwaredwr a chalon ein ffydd. Daw nifer o themau’r efengyl ynghyd ym mhrofiad Iesu yn yr ardd, ac wrth fyfrio arnynt cawn ddyfnhau ein haddoliad, ffydd a thystiolaeth gyda’n gilydd.’

Byddwn hefyd yn croesawu nifer o siaradwyr eraill yn ystod yr wythnos, yn cael cyfle i weddio gyda’n gilydd yn y cyfarfodydd gweddi, yn rhannu a dysgu yn y seminarau, ac yn mwynhau wrth inni ymlacio a chymdeithasu yn yr holl digwyddiadau eraill sy’n cael eu trefnu. Bydd hefyd digon i’r plant i wneud gyda chyfarfodydd arbennig bob bore, ac eleni mae Gwersyll yr Ifanc yn ol fydd yn rhoi llety a gweithgareddau i’r ieuenctid!

Rydym hefyd wedi penderfynu eleni i hebgor y tal cofrestru ar gyfer y Gynhadledd, gan ofyn am gyfraniadau gwirfoddol (bydd modd gwneud hyn yn ystod y gynhadledd). Ein calon a’n byrdwn yw gwneud y gynhadledd mor agored a phosib gan sicrhau croeso a derbyniad i bawb.

Os ydych chi’n dod ar eich pen eich hunan, yn deulu neu’n rhan o grŵp, a beth bynnag yw eich cefndir enwadol neu eglwysig, bydd croeso cynnes i chi yn Aberystwyth eleni. Felly beth am ymuno gyda ni yr Haf yma a mwynhau treulio amser gyda’n brodyr a chwiorydd yn y ffydd yn ceisio ein Tad nefol gyda’n gilydd?

Mwy o wybodaeth yma

Newyddion diwethaf