Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Rhifyn Cylchgrawn:

Hydref 2020

Trafod yr Efengyl gyda Gwyddonwyr
21 Ebr, 2022

Trafod yr Efengyl gyda Gwyddonwyr

gan Emyr Macdonald

Trafod yr Efengyl gyda Gwyddonwyr Emyr Macdonald Y cam cosmig ‘Y mae’r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw, a’r ffurfafen yn mynegi gwaith ei ddwylo. Y mae dydd yn llefaru wrth ddydd, a nos yn cyhoeddi gwybodaeth wrth nos. Nid oes iaith na geiriau ganddynt, ni chlywir eu llais; eto fe â eu sain allan drwy’r…

Darllen ymlaen
Y Cristion a’r Amgylchedd
21 Ebr, 2022

Y Cristion a’r Amgylchedd

gan Gwilym Tudur

Y Cristion a’r Amgylchedd Planetwise: Dare to Care for God’s World gan David Bookless, (IVP, 2008) adolygwyd gan Gwilym Tudur   Ni ellir gwadu nad newid hinsawdd yw un o bynciau llosg ein hoes a’n cymdeithas. O areithiau tanllyd Greta Thunberg i’r Cenhedloedd Unedig; i brotestiadau lliwgar Extinction Rebellion ar strydoedd Llundain; i wellt papur…

Darllen ymlaen
Y Gwaharddiad ar Smacio a’r Cristion
21 Ebr, 2022

Y Gwaharddiad ar Smacio a’r Cristion

gan Gareth Edwards

Y Gwaharddiad ar Smacio a’r Cristion Gareth Edwards Ar ddiwedd Ionawr pasiwyd Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) yn y Senedd. Mae’r Bil yn nodi newid arwyddocaol yn y berthynas gyfreithiol rhwng rhieni a’u plant, a hefyd rhwng y teulu a’r wladwriaeth. Ond beth mae’r Bil yn ei wneud, a beth mae’n ei olygu…

Darllen ymlaen
Neges yr Amgylchedd
21 Ebr, 2022

Neges yr Amgylchedd

gan Hywel George

Neges yr Amgylchedd Hywel George Mae pryderon amgylcheddol yn bwysig. Ni yw goruchwylwyr y ddaear ac mae Duw wedi rhoi cyfrifoldeb i ni i ofalu am ein hamgylchedd. Felly ni fydd Duw yn ein cyfri’n ddi-fai am ymddwyn yn anghyfrifol. Ond, pan yw’r Beibl yn sôn am ein dyletswyddau tuag at ein hamgylchedd, mae’r prif…

Darllen ymlaen