Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Rhifyn Cylchgrawn:

Hydref 2020

Sgwrs gyda Lydia Adams:  Cenhadu yn Slofenia
22 Ebr, 2022

Sgwrs gyda Lydia Adams: Cenhadu yn Slofenia

gan Lydia Adams

Beth sydd mor arbennig am Iesu dy fod wedi bod yn fodlon mynd i Slofenia yn bell o dy deulu a llawer o ffrindiau er mwyn ei wasanaethu? Gan mai Iesu yw’r unig ffordd at Dduw (fel mae’n dweud yn y Beibl) mae’n wirioneddol bwysig fod pobl yn clywed amdano. Dylai hynny chwarae rhan allweddol…

Darllen ymlaen
Mynyddoedd y Beibl – Mynydd Horeb
21 Ebr, 2022

Mynyddoedd y Beibl – Mynydd Horeb

gan Nathan Munday

Mynyddoedd y Beibl – Mynydd Horeb Nathan Munday Yn ddiweddar, aeth fy ngwraig a minnau am dro o gwmpas Tŷ Mawr. Yn sydyn, gwelson ni bum dafad yn crwydro heb unrhyw amgyffred o’r hyn a oedd o’u hamgylch. Am weddill y daith roedd y defaid o’n blaen. Teimlais fel bugail Beiblaidd, yn wir yr oeddynt…

Darllen ymlaen
Pechodau Parchus: Balchder
21 Ebr, 2022

Pechodau Parchus: Balchder

gan John Funnell

Pechodau Parchus: Balchder John Funnell Barn ddisymwth Duw ar Ananias a Saffeira yw un o hanesion mwyaf brawychus y Beibl (Actau 5:1-11). Gwerthodd y pâr ddarn o dir a honni eu bod wedi rhoi’r holl elw i’r eglwys. Fe’u holwyd am hyn, ac fe wnaethon nhw barhau â’u twyll, nes i ergyd Duw eu dymchwel…

Darllen ymlaen
Newid yr Hinsawdd a’r Efengyl
21 Ebr, 2022

Newid yr Hinsawdd a’r Efengyl

gan Carwyn Graves

Newid yr Hinsawdd a’r Efengyl Carwyn Graves Y newid yn yr hinsawdd yn 2020 Ces i sgwrs yn ddiweddar â Peter Harris, sylfaenydd yr elusen efengylaidd ryngwladol ‘A Rocha’, sy’n gweithio ym maes cadwraeth a’r amgylchedd – fis yn unig cyn i’w wraig Miranda gael ei lladd mewn damwain car erchyll. Wedi hanner ymddeol, mae’n…

Darllen ymlaen
Adolygiad Mere Calvinism gan Jim Scott Orrick
21 Ebr, 2022

Adolygiad Mere Calvinism gan Jim Scott Orrick

gan Meirion Thomas

Adolygiad Mere Calvinism gan Jim Scott Orrick, (Phillipsburg, N.J., U.D.A.: P&R Publishing, 2019) adolygwyd gan Meirion Thomas Mae trafod Calfin a Chalfiniaeth yng Nghymru yn gallu arwain at ddadlau ac ymrannu. Bydd rhai yn cofio’r gwrthdaro fu rhwng Bobi Jones a Hywel Teifi Edwards yng Nghylchgrawn Barn (1989-90) dros safbwynt ‘byd cul’ Dr Bobi wrth…

Darllen ymlaen
Wynebu’r Coronafeirws: gwersi gan yr Eglwys sydd dan erledigaeth
21 Ebr, 2022

Wynebu’r Coronafeirws: gwersi gan yr Eglwys sydd dan erledigaeth

gan Matthew Rees

Wynebu’r Coronafeirws: gwersi gan yr Eglwys sydd dan erledigaeth Matthew Rees Nid yw cael eich rhoi mewn cwarantin yn eich cartref eich hun oherwydd y coronafeirws yr un peth â chael eich carcharu am eich ffydd, mae’n wir, ond mae’n dal i fod yn fath o unigedd a gallwn ddysgu oddi wrth y rhai sydd…

Darllen ymlaen
Merched y Beibl: Y Wraig Ddienw
21 Ebr, 2022

Merched y Beibl: Y Wraig Ddienw

Merched y Beibl: Y Wraig Ddienw Catrin Lewis Dymuniad gwasanaethwyr ffyddlonaf Crist yw ‘Iddo Ef gynyddu, ac i minnau leihau’. Credaf, felly, na fyddai’r wraig sydd gen i mewn sylw yn poeni o gwbl nad ydyn ni hyd yn oed yn gwybod ei henw. Mae ei hanes i’w weld yn Efengyl Mathew, Marc a Luc,…

Darllen ymlaen
Adolygaid: Golau trwy Gwmwl, John Emyr
21 Ebr, 2022

Adolygaid: Golau trwy Gwmwl, John Emyr

gan Dewi Alter

Straeon Byrion Golau trwy Gwmwl gan John Emyr (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 2019) Adolygiad Dewi Alter Mae John Emyr yn enw cyfarwydd i nifer o ddarllenwyr y Cylchgrawn Efengylaidd, ar hyd y blynyddoedd mae wedi gwneud nifer o gyfraniadau. Yn ddiweddar mae wedi ennill nifer o wobrau llenyddol fel y Gadair yn Eisteddfod Bont yn…

Darllen ymlaen
Camau Cristnogaeth – Y Camau Cyntaf
21 Ebr, 2022

Camau Cristnogaeth – Y Camau Cyntaf

gan Gwyn Davies

Camau Cristnogaeth Gwyn Davies Bwriad y gyfres hon yw bwrw golwg cyffredinol ar hanes yr Eglwys Gristnogol. Pwy oedd pwy? Beth ddigwyddodd? Beth yw’r gwersi i ni heddiw? Yng ngeiriau Eseia 51:1: ‘Edrychwch ar y graig y’ch naddwyd ohoni.’ Y CAMAU CYNTAF (O.C. 100–500) I lawer ohonom, mae’n siŵr fod hanes yr Eglwys Fore yn…

Darllen ymlaen
Pwysigrwydd 1620
21 Ebr, 2022

Pwysigrwydd 1620

gan Wyn James

Pwysigrwydd 1620 E. Wyn James Eleni rydym yn dathlu un o’r digwyddiadau pwysicaf yn hanes Cymru a’r diwylliant Cymraeg, oherwydd 400 mlynedd yn ôl, yn 1620, ymddangosodd y fersiwn o’r Beibl a fyddai’n destun safonol y Beibl yn y Gymraeg o hynny hyd at gyhoeddi’r Beibl Cymraeg Newydd yn 1988. Dan ddylanwad Protestaniaeth a’i phwyslais…

Darllen ymlaen