Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Rhifyn Cylchgrawn:

Hydref 2017

27 Medi, 2017

Dwg fi fynydd yr Olewydd

gan Dafydd Job

Dwg fi i Fynydd yr Olewydd Lle mae ‘Ngheidwad yn yr ardd; Chwŷs fel dafnau gwaed yn disgyn Hyd ei ruddiau hardd. Beth yw’r ymdrech sy’n ei enaid? Pam bod hwn sy’n Frenin Nef  gofidiau dwys hyd angau Yn ei galon Ef? Cwpan sydd o’i flaen i’w yfed – Cwpan chwerw angau loes; Tâl…

Darllen ymlaen
27 Medi, 2017

ADDEWIDION MAWR A GWERTHFAWR

gan Noel Gibbard

Diolch am yr addewidion, Addewidion sydd mor fawr, Addewidion mawr a gwerthfawr, Rho eu cymorth inni’n awr Gwna hwy’n filwyr Ar y blaen ar faes y gad. Parod ydym ni i grwydro, Gweld y borfa fras gerllaw, Diolch am yr addewidion, Sy’n ein gwylio ar bob llaw, Fel bugeiliaid Yn gofalu am eu praidd. Ofnau…

Darllen ymlaen
27 Medi, 2017

Y Gân Newydd

gan Dafydd Job

Mae iaith yn fwy na geiriau, a thôn yn fwy na nodau. Wrth i Dduw symud mewn diwygiad neu adfywiad does dim syndod bod rhai wedi eu hysgogi i ysgrifennu emynau o addoliad, emynau sydd yn dysgu ac annog pobl Dduw i ymhyfrydu Ynddo. Dyma ofyn i Dafydd Job am ei syniadau ef am ysgrifennu…

Darllen ymlaen
27 Medi, 2017

Byw yn America

gan Kevin Adams

Beth yw bod yn Gristion a bod yn Gymro? Gall pob un ohonom geisio ateb y cwestiwn hwn – ond mae rhai’n ymateb yn wahanol oherwydd eu hamgylchiadau. Ers rhai blynyddoedd bellach mae Kevin Adams, a fu’n weinidog yn Eglwys Efengylaidd Rhydaman, yn gweinidogaethu yn America. Dyma rai o’i fyfyrdodau. Fu arna i erioed awydd…

Darllen ymlaen
27 Medi, 2017

Pobl y Beibl – Paul

gan Peter Davies

Saif yr apostol Paul fel cawr yn hanes cynnar yr Eglwys Fore. Nid oes un dyn arall a luniodd siâp Cristnogaeth fel y dyn hwn. Hyd yn oed cyn dod yn Gristion arweiniodd ei erledigaeth wyllt o Gristnogion at ledaeniad y Ffydd. Addysgwyd Paul wrth draed y Pharisead Gamaliel. Roedd yn hyddysg yn yr Ysgrythurau…

Darllen ymlaen