Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Rhifyn Cylchgrawn:

Haf 2021

Gweld yn Glir: Salm 73
26 Ebr, 2022

Gweld yn Glir: Salm 73

gan John Treharne

Gweld yn Glir: Salm 73 John Treharne Dyma Salm werthfawr, ymarferol, ysbrydol, cadarnhaol a real. Mae Asaph, un o brif gerddorion Lefiaidd Dafydd, trwy’r Ysbryd Glân, yn cyhoeddi daioni Duw – a hynny nid yng nghyd-destun bywyd cyfforddus a llewyrchus – ond yn hytrach yn wyneb creisis ysbrydol gyda threialon a themtasiynau garw, cenfigen a…

Darllen ymlaen
Symud ‘mlaen!
26 Ebr, 2022

Symud ‘mlaen!

Symud ‘mlaen! John MacKinnon Wrth inni baratoi’r rhifyn hwn o’r Cylchgrawn ar y thema ‘Symud ʼmlaen’, dechreuon ni feddwl am yr holl gysylltiadau sydd gennym lle nad ydym wedi cael y cyfle i rannu’r efengyl â phobl. Ffrindiau, cymdogion, cydweithwyr ac aelodau estynedig o’r teulu – O! mor braf fyddai medru symud y sgwrs ymlaen…

Darllen ymlaen